Nyt team vil skabe synlig ledelse i Neurologien i Viborg

Konstitueret klinikchef ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade Elias Raja Zakharia og afdelingssygeplejerske Louise Lindemayer overtager 1. maj afdelingsledelsen i Neurologi på Regionshospitalet Viborg.

Elias Raja Zakharia kommer fra en stilling som funktionsledende og uddannelsesansvarlig overlæge ved Neurologi i Viborg og desuden også som konstitueret klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Som ledende overlæge vil han have fokus på prioritering af tid i klinikken og synlig ledelse, fortæller Zakharia i en pressemeddelelse.

“Neurologi har et højt fagligt niveau og et godt udviklingspotentiale, som jeg glæder mig over at være en del af. Jeg vil både fokusere på at optimere arbejdsgange i afdelingen og på at prioritere tid og ressourcer i afdelingen - med et særligt fokus på patientsikkerheden og på implementering af den nyeste viden, siger Elias Raja Zakharia.

Elias Raja Zakharia er 49 år og har mangeårig tilknytning til neurologien i Viborg. Efter sin uddannelse som speciallæge i neurologi i 2011 blev han ansat som afdelingslæge i Neurologi på Regionshospitalet Viborg, og siden 2012 har han arbejdet som funktionsledende og uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen, de seneste måneder desuden som konstitueret klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Under sin uddannelse har Elias Zackaria desuden arbejdet på hospitalerne i Randers og Aarhus.

Louise Lindenmayer træder også ind i chefrollen som et velkendt ansigt. Hun har været ansat ved Neurologi på Regionshospitalet Viborg, siden hun afsluttede sin sygeplejerskeuddannelse i 2008. Først som sygeplejerske, siden også med titlen souschef, og i 2015 avancerede hun til afdelingssygeplejerske.

“Som ny chefsygeplejerske kan jeg bidrage med synlig og tydelig ledelse for at sikre høj faglighed, udvikling og kvalitet i vores patientforløb. Som chefsygeplejerske vil jeg sætte retning for afdelingen med mine ambitioner om et bæredygtigt Neurologi. Det er blandt andet kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, fagligt stolte og kompetente ledere og medarbejdere samt patientforløb, hvor patienter og pårørende føler sig mødt og inddraget,” siger Louise Lindenmayer.
I hospitalsledelsen er glæden stor over, at ansættelsen af et fagligt stærkt ledelsesteam i Neurologi er faldet på plads.

”Vi er rigtig glade for, at både Elias Raja Zakharia og Louise Lindenmayer har sagt ja til at varetage ledelsen i Neurologi fremover, og vi ser frem til et godt og spændende samarbejde med dem begge. De har begge stærke faglige profiler. De har samtidig et rigtig godt kendskab til afdelingen og er begge vellidte ledere,” siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen og sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, Hospitalsenhed Midt.

Elias Raja Zakharia og Louise Lindenmayer overtager ledelsen, når de to nuværende chefer oversygeplejerske Ulla Primdal Veng og ledende overlæge Lene Rosendahl begge går på pension.

Skrevet af Nina Bro

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.