Epilepsilæge bliver professor i Pædiatri

Professor Christina IHøj-Hansen februar 2021 4

Overlæge og forsker ved Rigshospitalets BørneUngeAfdeling Christina Høi-Hansen udgør den lægelige halvdel af et nyudnævnt tværfagligt professorteam inden for pædiatrien. Sammen med fysioterapeut og forsker ved Københavns Universitet Jakob Lorentzen har hun fået til opgave at styrke indsatsen for børn med cerebral parese (CP).

Arbejdet er forankret i en ny CP-klinik i BørneRiget, som er under etablering, og begge professorer bliver tilknyttet både Københavns Universitet og Rigshospitalet, hvor de skal bidrage til at samle forskning og viden om CP til gavn for både behandling og videreudvikling af den danske indsats på området. Deres arbejde skal foregå i tæt samarbejde med aktører inden for behandling af CP i Danmark.

Hvert år fødes omkring 130 børn med cerebral parese, og hos cirka halvdelen forekommer samtidig epilepsi. CP er den hyppigste årsag til handicap hos børn, og i mange tilfælde er skaden på hjernen opstået i fostertilstanden eller ved fødslen på grund af manglende ilt. Tilstanden kan kan imidlertid også opstå på grund af infektioner eller blodpropper i hjernen.

En god tværfaglig indsats tidligt i forløbet kan mindske følgerne, og derfor er den tidlige og kombinerede tværfaglig indsats også omdrejningspunktet for de to nye professorer, der tilsammen skal sætte yderligere fokus på området i et nyt videns- og praksiscenter på Rigshospitalet.

Christina Høi-Hansen har arbejdet med børn med cerebral parese og neuropædiatri siden 2001.

Hun er tidligere formand for Dansk Neuropædiatrisk selskab, er med i det EU-baserede COST-samarbejde om misdannelser i hjernen samt dansk medlem af Committee of National Advisors i European Society of Paediatric Neurology. Hun har en ambition om at være med til at sikre, at børn med risiko for cerebral parese bliver fundet langt tidligere end i dag og dermed kan få den rette behandling hurtigst muligt. Hun håber på, at Danmark kan få en international ledende rolle i tidlig opsporing og forbedrede behandlingsstandarder for børn og voksne med cerebral parese.

“Vi ved, at vi kan gøre en stor forskel i forhold til at forebygge, at nogle børn får svær hjerneskade blandt andet ved at sætte ind endnu tidligere, når der er mistanke om diagnosen cerebral parese, og vi ved mere og mere om, hvilke tiltag, der beskytter hjernen. Jeg håber og tror på, at vi med dette øgede fokus på tidlig hjerneskade kan styrke og understøtte den tværfaglige indsats, der allerede fungerer i det landsdækkende CP- opfølgningsprogram, CPOP, endnu mere,” siger hun i en pressemeddelelse fra Elsass Fonden, som finansierer professoraterne.

Christina Høi-Hansen fortæller desuden, at hun ser et behov for at styrke viden og indsats for de mange aspekter, der påvirker børnene og deres familier, både i barndommen og senere hen.

“Det håber jeg, at vi gennem professoraterne kan være med til at sætte fokus på. Dette gælder både at finde de børn, der har sjældne diagnoser, der giver øget risiko for cerebral parese, og børn med CP, der har behov for en ekstra indsats for i forhold til bevægeforstyrrelser, problemer med ernæring eller lider af svær epilepsi," forklarer Christina Høi-Hansen.

BørneRiget – og dermed den ny CP-klinik – forventes at åbne i 2025.