Ny strategi på Epilepsihospitalet Filadelfia giver større værdi for patienterne

jens_otto_skovgaard_jeppesen (1) (1)

Med fjernambulatorium i Aalborg og videokonsultationer er Epilepsihospitalet nu kommet tættere på patienterne – også under Corona-epidemien.

Epilepsihospitalet diagnosticerer og behandler patienter med svært behandlelig epilepsi på højt specialiseret niveau fra hele landet. Hidtil har alle patienter skullet til ambulant konsultation på Epilepsihospitalet i Dianalund. Ganske som regionshospitalerne har Epilepsihospitalet indført PRO for at skabe større værdi for patienterne. Så epilepsipatienterne kommer derfor ikke fast til årlig eller halvårlig kontrol.

Filadelfia bygninger

Epilepsihospitalet Filadelfia

Som landsdækkende Epilepsihospital forfølges en strategi, der går videre.

"Ny viden og ny teknologi betyder, at stadig flere behandlinger kan foregå i eller tættere ved hjemmet. Vi går nye veje og følger en strategi, hvor vi kommer tættere på patienterne. Et fjernambulatorie i Nordjylland, hvor lægen bevæger sig ud til patienten, var første step. Vi er nu i fuld gang med at virkeliggøre næste step– nemlig videokonsultationer helt ud til den enkelte patient," forklarer Jens-Otto S. Jeppesen, adm. direktør på Filadelfia.

Siden 2018 har flere af hospitalets læger og specialsygeplejersker pendlet til Epilepsihospitalets fjernambulatorium på Aalborg Universitetshospital. Epilepsihospitalets pædiatriske speciallæger tilser på den måde nordjyske børn og unge i deres bopælsregion, og det faglige samarbejde om patienterne lokalt styrkes mellem Epilepsihospitalets speciallæger og de lokale læger i Aalborg.

"Det er en gevinst for patienterne og de pårørende, der kan følges tættere på deres bopæl og dermed mindre transport. Samtidigt er det sundhedsfaglige samarbejde mellem Epilepsihospitalet og Universitetshospitalet i Aalborg blevet styrket. Alt i alt en win-win for alle parter. Så det vil vi fortsætte med og evt. udvide til også at gælde voksne med epilepsi, siger Jens-Otto S. Jeppesen," adm. direktør på Filadelfia.

Manglen på neurologer og neuropædiatere er velkendt, så Filadelfia er åben for at hjælpe til på tilsvarende måder også i andre regioner.

Epilepsihospitalet er i fuld gang med at tilbyde videokonsultationer helt ud til den enkelte patient rundt om i landet - efter omhyggelig forberedelse af IT-teknikken og oplæring af sundhedspersonalet.

Det har allerede vist sin værdi for patienterne og pårørende, der kommer til ambulant konsultation on-line med deres behandlingsansvarlige læge på Epilepsihospitalet fra deres eget hjem. Og under Corona-epidemien har det været af stor betydning for patienter og pårørende at undgå transport og ikke mindst også undgå smittespredning.