Million-pulje fra Epilepsiplanen åbner efter stor forsinkelse

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge.

Sundhedsstyrelsen tager nu imod ansøgninger om midler til projekter, der skal styrke tværfaglig funktionsevnevurdering og rehabiliteringstilbud til mennesker med epilepsi. I marts 2019 satte den forrige regering i alt 32 mio. kr. af til et løft af epilepsiindsatsen, og 10 mio. kr. blev øremærket til tværfaglige funktionsevnevurdering og specialiseret rehabilitering for mennesker med epilepsi.
Puljen skulle have været udmøntet allerede sidste år, men af forskellige grunde har projektet været forsinket, men nu melder Sundhedsstyrelsen, at den er klar til at tage imod ansøgninger. Sundhedsministeriets presseafdeling oplyser samtidig, at puljen formentlig vil blive forlænget, så den tid, de næsten halvandet år, der er gået af det oprindeligt planlagte forløb, bliver lagt til, så forsinkelsen ikke går ud over patienterne.
Den melding glæder formand for Dansk Epilepsi Selskab overlæge Jakob Christensen.

“Der er tale om mennesker, som har brug for specialiseret rehabilitering og funktionsevnevurderinger. Det er vigtigt at afdække det sundhedsfaglige [JC1] behov i genoptræningen og at planlægge erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold i tæt samarbejde med kommuner med specialiseret viden om epilepsi,” siger han.

Puljen på 10 mio. kr. blev fordelt med 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, og 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, men ifølge Sundhedsministeriets presseafdeling kan man altså forvente en forlængelse af perioden, der modsvarer forsinkelsen. Præcis hvornår puljen bliver søgbar er ikke meldt ud endnu, men styrelsen har oplyst det faglige selskab, patientforeningen og Epilepsihospitalet Filadelfia, at der formentlig bliver tale om en ansøgningsrunde for aktører med gode ideer til udvikling og afprøvning af projekter. Epilepsiforeningens direktør Per Olesen glæder sig over, at der er skred i projektet.

“Det bliver godt at komme i gang med forbedringer på dette vigtige område,” siger han.

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Skrevet af Nina Bro