Færre patienter diagnosticeres med epilepsi

EEG

Antallet af nye epilepsi-diagnoser er faldet jævnt de seneste ti år, og det samme er det samlede antal epilepsipatienter i Danmark. Det viser data fra Landspatientregisteret, som er fundet frem i forbindelse med Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsi-indsatsen.

Der skal forskes yderligere for at finde den præcise forklaring, men tallene kan afspejle, at lægerne er blevet skarpere til at diagnosticere epilepsi, vurderer overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier.

”Hvis det er tilfældet, er det et godt tegn, for det tyder på, at diagnosen er blevet bedre. Epilepsi har været overdiagnosticeret nærmere end underdiagnosticeret, og vi er blevet bedre til ikke bare at stille en epilepsidiagnose, når en patient kramper og mister bevidstheden, og vi ikke har anden forklaring,” siger Christoph Beier.

De nye tal fra Landspatientregisteret viser, at 182 børn og 218 voksne fik en epilepsidiagnose i 2008, og de tal har stort set været faldende hvert år siden indtil 2017, hvor 156 børn og 158 voksne fik en epilepsi-diagnose. Det svarer til et fald på 27 procent i antal voksendiagnoser og 14 procent færre diagnoser til børn. Det samlede antal epilepsi-patienter er i samme periode faldet fra 1844 børn og 2409 voksne patienter i 2008 til 1679 børn og 2332 voksne i 2017.

Christoph Beier henviser til et opsigstvækkende studie fra epilepsihospitalet i 2006. På daværende tidspunkt kunne man tage epilepsidiagnosen fra knap 40 procent af de patienter, der blev henvist til hospitalet på baggrund af ’refraktær epilepsi’, og han vurderer, at de nye tal kan tyde på, at man nærmer sig et mere præcist billede af den reelle forekomst af epilepsi.

”Jeg tror personligt ikke, at der er kommet hverken mere eller mindre epilepsi i befolkningen. Mit indtryk fra forekomsten på Fyn er, at den har været stabil de seneste år,” siger han.

Skrevet af Nina Bro