Epilepsiforeningen udnævner politisk rådgiver

Thomas Holberg2

Dansk Epilepsiforening har ansat Thomas Holberg til at tage sig af foreningens interessepolitiske arbejde inden for en lang række emneområder af særlig betydning for mennesker med epilepsi. Thomas Holberg er 40 år, og han er uddannet som cand. mag. i samtidshistorie og virksomhedskommunikation. Forud for ansættelsen i Dansk Epilepsiforening har han arbejdet som kommunikationsmedarbejder i DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet - i mere end ti år. Her har han primært været involveret i formidling og dokumentation af de indsatser, som DUKH laver for personer med særlige behov og handicap.