Ekspertmøde skal bane vejen for epilepsihøring på Christiansborg

Helle Hjalgrim, formand for dansk Epilepsi Selskab

Epilepsieksperter fra hele landet mødes i slutningen af oktober for at pege på, hvor der først skal tages fat, hvis Folketingets politikere og andre beslutningstagere vil bakke op om formanden for folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixts klare melding i foråret om behovet for en plan for en styrkelse af indsatsen og vilkårene for epilepsipatienter i Danmark.

Efter mødet er planen, at der skal ligge en liste med konkrete forslag til indsatser, som vil blive præsenteret for folketingets sundhedsordførere ved en høring på Christiansborg senere på året.

Jens Otto

"Invitationerne er på vej”, siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Foruden gentagne udtalelser fra Liselott Blixt har Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen også signaleret, at der er behov for at styrke epilepsiområdet.

”Det er rigtigt glædeligt at forårets besøg på Filadelfia nu følges op med et politisk fokus. Der afholdes en høring på Christiansborg den 4. december i år for politikere, ministerier, regioner, kommuner, organisationer, faglige selskaber og eksperter. Invitationerne er på vej”, siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia.

Liselott Blixt besøgte dette forår Epilepsihospitalet, Filadelfia, efter at en stor socioøkonomisk analyse fra Københavns Universitet og KORA havde vist, at epilepsi er en sygdom, der har meget store omkostninger for samfundet såvel som for den enkelte patient.

Efter besøget udarbejdede epilepsiens forskellige aktører – i første omgang Epilepsiforeningen og Filadelfia - fem hovedelementer for indsatsområder. Dansk Epilepsiselskab bakkede op, og eksperter rundt om i landet var også enige. Samtidigt blev der peget på et behov for at konkretisere de 5 hovedelementer.

Epilepsiselskabet har her i efteråret inviteret medlemmer af Dansk Neurologisk selskab, Selskab for Klinisk Neurofysiologi, Dansk Epilepsiselskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Børneneurologisk Selskab, Epilepsiforeningen, Filadelfia samt med afdelingsledelser og eksperter på landets neurologiske og pædiatriske afdelinger til et fælles møde.

Mødet skal føre frem til en konkretisering af de 5 hovedelementer og en liste over initiativer.

”Vi ønsker at være så skarpe som muligt, når vi går til politikerne, og derfor har vi inviteret alle fagpersoner, der arbejder med epilepsi,” siger Helle Hjalgrim, sundhedsfaglig direktør Epilepsihospitalet, Filadelfia(foto øverst på siden).

Mødet finder sted den 26. oktober i Odense.

Skrevet af Nina Bro