Nekrolog: Markant epilepsilæge er død

En af Danmarks store epilepsilæger er død. Per Christian Sidenius, ledende overlæge på den neurologiske afdeling på Aarhus Universitetshospital døde 8. juni efter få måneder med kræft. Han blev 64 år.
per-christian-sideniusHan var en sjælden klippe for danske epilepsipatienter. Venlig og imødekommende, når der var det behov, vidende og generøs, når det var krævet, men også en stridbar fighter, når det gjaldt patienterne og deres behandling. Per Sidenius havde integritet som få. Hvis han mente, at en sag kunne forbedre epilepsibehandlingen, så kunne kun mere begavede argumenter end hans egne få ham til at skifte mening, og så spillede hverken rang eller status en rolle.
Talrige gange har han været på barrikaderne. Fra starten var han kritisk overfor den danske modstand mod epilepsikirurgi, og da Sundhedsstyrelsen langt om længe overgav sig, og efter en pause på over ti år åbnede op for epilepsikirurgi i større omfang, det skete i 2004, så gik Per Sidenius igen til angreb på de nye anbefalinger, som efter hans opfattelse slet ikke gik langt nok.
Han brugte også sig selv i kampen for at sikre fremtiden for Epilepsihospitalet Filadelfia, da regionerne truede med at beskære eller fjerne bevillingerne. Han gik også til kamp for demensbehandlingen, og hver gang han tog et problem op gjorde det indtryk.
I den slags sager viste Per Sidenius sit mod, og han skelede ikke så meget til, hvad hans foresatte, hans politiske ledelse eller hans kollegaer havde handlet sig frem til. Han gik efter det bedste, men ofte kun på de indre linjer.
Per Sidenius var af lægeslægt. Hans far var praktiserende læge på Vesterbro, i Aalborgs centrum. Hans mor var uddannet sygeplejerske. Der stod læge i panden på ham allerede som barn, og han arbejdede sig målrettet frem mod indfrielsen af sine ambitioner, først på Aalborg Katedralskole, og siden på universitetet.
Forløbet var så effektivt, at han skrev sin doktordisputats allerede som medicinstuderende, og den forsvarede han kort efter, han fik sin eksamen. Hans neurologiske speciallægeuddannelse førte ham til hospitaler i Aarhus og København, indtil han i 1995 blev ansat som overlæge på neurologisk afdeling i Aarhus, og dér blev han.
I de sidste 10 år arbejdede han som ledede overlæge, og i den sidste tid arbejdede han for omplantningen af sin afdeling til det Nye Universitetshospital i Skejby. Den flytning sker per 2019.
Ved siden af denne imponerende karriere tog Per Sidenius sig tid til at deltage i arbejdet i redaktionskomiteen bag Epilepsinyhedsbrevet, hvor hans råd, inspiration og konstruktive kritik vil blive savnet.
Per Sidenius efterlader sig sin hustru, Hanne, samt to børn.