Mads Ravnborg bliver ny sundhedsfaglig direktør på Filadelfia

Filadelfia har formået at tiltrække Mads Ravnborg, en af landets førende neurologiske kapaciteter, til jobbet som sundhedsfaglig direktør og medlem af direktionen.

Dermed forlader Mads Ravnborg sit job gennem de seneste 10 år som ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital.  Før det var har han haft overlægestillinger på Roskilde Sygehus og tidligere Hvidovre Hospital, Rigshospitalet samt Sclerosehospitalerne. Mads Ravnborg er uddannet læge på Københavns Universitet i 1981 og dr. med. i 1996 indenfor klinisk neurofysiologi.

Mads Ravnborg har bl.a. været formand for Dansk Neurologisk Selskab i Danmark og er formand for styregruppen for ’Den neurologiske nationale behandlingsvejledning’.

”Det er en yderst erfaren og kompetent ny sundhedsfaglig direktør, vi ansætter til direktionen på Filadelfia. Mads Ravnborg er udvalgt i et særdeles stærkt ansøgerfelt på grund af hans forcer indenfor ledelse, kvalitet, forskning og udvikling samt samarbejdsmæssige og sundhedsfaglige relationer indenfor neurologien på nationalt plan,” siger administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia.

Jeg ser meget frem til samarbejdet med Mads Ravnborg og er overbevist om, at han som en af landets førende neurologer vil være med til at stå i spidsen for den fortsatte videreudvikling og styrkelse af Filadelfia som nationalt førende højt specialiseret Epilepsihospital og specialiseret Rehabiliteringscenter for mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade,” siger han.

Mads Ravnborg tiltræder sit nye job 1. juli 2018: ”Jeg ser meget frem til at blive sundhedsfaglig direktør og medlem af Filadelfias direktion,” siger Mads Ravnborg. Filadelfia har de seneste år sat sig stærke spor i udviklingen inden for epilepsi med høj forskningsaktivitet, diagnostik og veltilrettelagte patientforløbsprogrammer på højt kvalitetsniveau samt et positivt og konstruktivt samarbejde med regioner, hospitaler og kommuner. Filadelfia er kendt for en dedikeret tilgang i sit virke til gavn for patienter og borgere - og det glæder jeg mig til at blive en del af,” siger Mads Ravnborg.