Christoph Beier, OUH: Patienterne venter for længe på diagnosen

Op mod 30 procent af de patienter, der skal udredes til epilepsi, venter to måneder eller mere på at komme i gang med udredningen, og ventetiden har store konsekvenser for patienterne, mener overlæge ved OUH Christoph Beier. En løsning vil kræve flere midler til området, siger han.

Over halvdelen af de patienter, der udredes for epilepsi venter længere end de 30 dage, som udredningsretten foreskriver, før de kommer i gang med udredningen. 12 procent af patienterne venter to til tre måneder, og 17 procent venter tre måneder eller mere, før udredningen går i gang, viser tal fra Landspatientregisteret, som indgår i Sundhedsstyrelsens igangværende eftersyn af epilepsiområdet, og det er alt for længe siger overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier.

Beier, Christoph Patrick - 232238

I følge Beier kommer man ikke uden om at sætte flere ressourcer af til området, hvis problemer som ventetid og mangel på sammenhæng skal løses.

”Det kan have store sociale konsekvenser for patienter, der kommer ind med anfald, hvor der en mistanke om epilepsi, at skulle vente i månedsvis på udredning. Er der tale om en voksen patient, vil der ofte blive udstedt kørselsforbud, og for mange vil det betyde, at deres job kommer i fare. Ud over, at ventetiden er en psykisk belastning og går ud over patientens sociale liv, risikerer man også nye epileptiske anfald i ventetiden,” siger Christoph Beier.

Sundhedsstyrelsen lægger i disse uger sidste hånd på eftersynet, som skal beskrive den nuværende indsats for mennesker med epilepsi og komme med konkrete forslag til løsninger på de områder, hvor indsatsen halter.

Christoph Beier ser frem til at læse Sundhedsstyrelsens rapport, og ifølge ham kommer man ikke uden om at sætte flere ressourcer af til området, hvis problemer som ventetid og mangel på sammenhæng skal løses.

I 2016 udrullede Region Syddanmark Den Syddanske Forbedringsmodel, som er en LEAN-baseret model til at forbedre sygehusaktiviteter uden at forhøje omkostningerne. I den forbindelse blev udredningsforløbet i epilepsiklinikken på Odense Universitetshospital også undersøgt, og selv om man ved den lejlighed fandt måder at forbedre og fremskynde udredningen på, så kom man ikke uden om, at mangel på neurologer og ressourcer var en afgørende hindring for at forbedre indsatsen, fortæller Christoph Beier.

”Det er sandsynligt, at det forholder sig på samme måde de fleste andre steder i landet, og at det er en væsentlig del af forklaringen på de lange ventetider,” siger han.

Skrevet af Nina Bro