Category Archives: Boks

Der afsættes i alt 32,3 mio. kr. til følgende initiativer:

  Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer (3 mio. kr.) Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til, at Dansk Neurologisk Selskab kan udarbejde kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau samt kriterier for henvisning til epilepsikirurgi. Tværsektorielle forløbsprogrammer/-beskrivelser (1,3 mio. kr.) Der tildeles Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. kr. i

Read more

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer De faglige selskaber, f.eks. Dansk Neurologisk Selskab, udarbejder kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau. Retningslinjerne skal også omfatte kriterier for visitation af patienter til epilepsikirurgi. Kapacitet og telemedicinske løsninger Regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia arbejder systematisk med at sikre, at

Read more