Tag Archives: Sidebar

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING Kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer De faglige selskaber, f.eks. Dansk Neurologisk Selskab, udarbejder kliniske retningslinjer for udredning, diagnostik og behandling af mennesker med epilepsi, herunder henvisning af patienter til vurdering på højere specialiseringsniveau. Retningslinjerne skal også omfatte kriterier for visitation af patienter til epilepsikirurgi. Kapacitet og telemedicinske løsninger Regionerne og Epilepsihospitalet Filadelfia arbejder systematisk med at sikre, at

Read more