Velsmurt samarbejde med regionshospitalerne om coronaberedskab

Selv om Epilepsihospitalet Filadelfia har en mindre pukkel efter to års coronaepidemi, glæder administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen sig over et godt beredskabs-samarbejde med Region Sjællands sygehuse.

Anden og tredje bølge af coronaepidemien har skabt en smule ventetid på Epilepsihospitalet Filadelfia. Dels har hospitalet som alle andre institutioner været berørt af nedlukningerne, og derudover har hospitalet bidraget til coronaberedskabet ved at tage imod ikke akutte patienter fra hospitalerne i Region Sjælland. Til sammen har det givet en mindre pukkel, som administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen imidlertid forventer vil være arbejdet ned ved udgangen af året.

“Under epidemien har vi prioriteret at tage imod de mest trængende patienter, og man kan godt sige, at det har skabt en lille pukkel nu, hvor vi er begyndt at indkalde de patienter, der var planlagt til indkaldelse i perioden. Det har vi været i gang med siden 7. februar. Og det kommer måske til at tage nogle måneder, men vi forventer, at det vil være nedbragt i løbet af året,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Filadelfia var allerede med i corona beredskabet i under den første coronabølge i 2020. I første omgang kom der ikke mange patienter, men i løbet af de første syv uger af og december 2021 tog hospitalet i alt imod 46 patienter fra Region Sjælland.
Der har været tale om forskellige typer medicinske patienter og enkelte ortopædkirurgiske patienter, og især patienter, der er ved at være færdigbehandlede men stadig har haft brug for hjælp og pleje.

Jens-Otto Skovgaard Jeppesen er tilfreds med, at Epilepsihospitalet Filadelfia har kunnet fungere som aflastning for hospitalsafdelingerne, og han vurderer, at samarbejdet og overleveringen mellem de sjællandske hospitaler er forløbet godt.

“I den første bølge modtag vi bredt fra mange af hospitalerne, men i den seneste bølge har det fortrinsvis været koncentreret om Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse. Det betød, at det var koordineret af en ledende overlæge fra NSR, og det gav en mere direkte linje, hvilket har betydning i dagligdagen. Og det er også blevet bemærket fra begge sider, at det har fungeret godt,” fortæller Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro