Tre kommuner i gang med udbredelse af viden om epilepsi

Vejle, Silkeborg og Ringsted kommuner er gået ind i samarbejdet om at sikre udbredelse af faglig viden om epilepsi i kommunerne.

Den forrige regering afsatte i alt fem mio. kr. til i årene 2020-2022 at sikre, at den nyeste faglige viden om epilepsi, når ud til de kommunale medarbejdere, som er i kontakt med mennesker med epilepsi, og nu har et udvalg bestående af repræsentanter fra regionerne, Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsiforeningen, KL og Epilepsihospitalet Filadelfia indgået samarbejde med Vejle, Silkeborg og Ringsted kommuner om i første omgang at undersøge, hvordan det står til med den faglige opdatering.
Første møde i gruppen er planlagt til sidste uge af august, og på trods af en smule forsinkelse på grund af coronaepidemien forventer man, at projektet kan gennemføres inden for den planlagte tidsramme fortæller administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

“Det er jo ikke sådan, at kommunerne ikke har sundhedsfaglig indsigt om epilepsi. Det vi har brug for er overblik over hvordan den faglige viden distribueres, og hvordan indsigterne bliver håndteret i kommunerne. Vi ønsker at vide, hvordan kommunerne modtager den nye viden, og om de kan bruge den i den form, som de får den? Det afgørende er, at vi er sikre på, at der er et flow af viden ud til relevante kommunale medarbejdere, altså de, der har kontakt til borgerne, så de altid arbejder ud fra den nyeste viden,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro