Sundhedsministeriet godkender Filadelfias plan om overgang fra barn til voksen

Sundhedsministeriet har godkendt Epilepsihospitalet Filadelfias ansøgning om midler til at påbegynde arbejdet med at skabe en bedre overgang fra barn til voksen for mennesker med epilepsi. Det betyder, at det første møde i arbejdsgruppen kan afholdes inden udgangen af 2019, fortæller Epilepsihospitalet Filadelfias administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

jens_otto_skovgaard_jeppesen (1) (1)

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

”Sundhedsministeriet har godkendt vores ansøgning ledsaget af nogle inputs til arbejdet. Vi har inviteret regionerne, de faglige selskaber oa. til det spændende udvalgsarbejde og vil efter tilbagemeldinger om udpegningerne afholde det første møde for at lægge en plan for arbejde,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Den nu afgående regering og Dansk Folkeparti afsatte i april i år godt 32 mio. kr. til fem indsatser, der skal løfte epilepsiindsatsen, og Epilepsihospitalet Filadelfia blev udpeget til tovholder på to af dem. Hospitalet søgte allerede i sommer om frigivelse af midlerne, men blandt andet sommerens folketingsvalg har betydet forsinkelser i behandlingen.

Ellen Trane Nørby afsatte i alt 3 mio. kr. årligt i en fireårig periode til projekter, hvor Epilepsihospitalet Filadelfia i samarbejde med regionerne skal udvikle og afprøve løsninger, som understøtter overgangen fra barn til ung og voksen for mennesker med epilepsi.

Derudover har Epilepsihospitalet fået ansvar for bevillingen på i alt 5 mio. kr. til i en tre-årig periode at sikre udbredelse af nødvendig sundhedsfaglig viden om epilepsi til kommunerne i samarbejde med regionerne, de faglige selskaber og patientforeningerne.

Der er taget kontakt til kommunerne om det kommende udvalgsarbejde for at sikre en fælles forståelse af formål og tilgang til arbejdet. Der arbejdes fem mod en ansøgning, der kan stiles til Sundheds- og ældreministeriet sidst i november.

Sundhedsstyrelsen er tovholder på to af indsatserne med udvikling af kliniske retningslinjer og visitationsretningslinjer og udviklingen af tværsektorielle forløbsprogrammer, og også dette arbejde ser nu ud til at gå i gang inden udgangen af 2019. Midlerne til de to indsatser vil blive udmøntet inden årsskiftet, oplyser Styrelsens presseafdeling.

Skrevet af Nina Bro