Styrelse stopper behandling af akutte epilepsipatienter på Slagelse Sygehus

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke længere tillid til, at Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse samt det neurologiske afsnit på Medicinsk Afdeling 3 kan varetage særligt sårbare neurologiske patienters sikkerhed, fortæller dr.dk.

Derfor får afdelingen et påbud, der fuldstændigt forbyder afdelingen at modtage og behandle blandt andet epilepsipatienter samt patienter med hjernehindeblødning eller slagtilfælde. Som følge af påbuddet skal neurologiske patienter fra sygehusets optageområde sendes videre til Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst til Epilepsiforeningen, at påbuddet alene omhandler den akutte varetagelse. Påbuddet omfatter ikke den ambulante behandling.

I Epilepsiforeningen er landsformand Lone Nørager Kristensen rystet og udtaler:

Nørager

I Epilepsiforeningen er landsformand Lone Nørager Kristensen rystet

”Det er chokerende, at myndigheder med ansvar for patientsikkerhed lukker en neurologisk afdeling og akut modtagelse af epilepsipatienter på grund af manglende specialefaglige kompetencer på stedet. At der mangler neurologer i dette land er ikke nyt, men det er skræmmende, at vi skal så langt ud. Det er godt at myndighedernes tilsyn fungere, og dette kan været et wake-up call til andre behandlingssteder. I Epilepsiforeningen vil vi nøje følge tiltagene på Slagelse Sygehus.”

Bekymring for patienternes sikkerhed
På sin hjemmeside fortæller DR, at det et højst usædvanligt skridt, som tages, efter læger i uddannelsesstillinger i maj sidste år indberettede til styrelsen, at de var bekymrede for de neurologiske patienters sikkerhed.

Indberetningerne påpegede en række problemstillinger, herunder at afdelingen har for få speciallæger, og at der er store sproglige problemer, da en væsentlig del af lægerne er uddannet i andre lande. Der blev også peget på mangelfulde faglige kompetencer hos speciallægerne, mangelfuld journalføring, og på at ikke alle patienter bliver tilset af en læge under deres indlæggelse.

Sygehusledelsen på Slagelse Sygehus har efter indberetningerne på eget initiativ søsat en række tiltag for at sikre varetagelsen af neurologiske patienter. Men det er ikke lykkedes sygehuset at komme problemerne til livs, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed efter tilsynsbesøg,

Sygehuset skal nu aflægge rapport til styrelsen hver måned. Og forbuddet kan først ophæves, når Slagelse Sygehus kan dokumentere, at sygehuset via væsentlig forbedring af bemandingen med neurologiske speciallæger har opnået dækkende specialefaglige kompetencer samt har relevante instrukser med klart grundlag for implementering af stabile arbejdsgange for tilkald til akutmodtagelsen.