Sundhedsstyrelsen sætter konsulenthus til at stå for evalueringen af epilespsisatsning

Sundhedsstyrelsens statusevaluering af den danske epilepsisatsning forventes – trods forhindringerne med corona – publiceret som planlagt ved udgangen af 2022. Opgaven er endt med at blive udført af et forsknings- og konsulenthus.

Marianne Balleby

Marianne Balleby er projektleder ved forsknings- og konsulenthuset Defactum

Epilepsisatsningen, der blev finansieret af finansloven for 2019, omfatter en række initiativer, som i varierende grad blev ramt af epidemien. Nogle af projekterne kommer først til at blive afslutte i 2023, og disse projekter får en særlig statusevaluering, som altså ikke er endelig, fortæller Marianne Balleby, der er projektleder ved forsknings- og konsulenthuset Defactum, som på vegne af Sundhedsstyrelsen står for evalueringen.

Sundhedsministeriet afsatte en mio. kr. til evalueringen, og Sundhedsstyrelsen udpegede Defactum til at foretage den, efter en udbudsrunde tidligere på året.

Evalueringen skal gøre status over, om de initiativer der er sat i gang på baggrund af finanslovspuljen, opfylder deres formål, om de har potentiale til at støtte udviklingen af epilepsiområdet i forhold til de udfordringer, der blev identificeret i Sundhedsstyrelsens ‘Eftersyn af indsatsen for mennesker med epilepsi’ fra 2018.

Marianne Balleby kan endnu ikke beskrive nærmere om evalueringen, men ifølge Defactums hjemmeside baseres den på interview samt materiale fra initiativerne, og målet er at beskrive foreløbig status, resultater, erfaringer og læringspunkter fra projekterne.

Evalueringen vil desuden komme til at omfatte en række anbefalinger, der vil blive formuleret i samarbejde med udvalgte videnspersoner.

Ud af de fem projekter i epilepsisatsningen er foreløbig arbejdet med en ny omfattende behandlings- og visitationsvejledning, som professor Anne Sabers har stået i spidsen for, og som er fuldført.

Derudover står Sundhedsstyrelsen for at udarbejde tværsektorielle forløbsprogrammer, der skal give bedre forløb for mennesker med epilepsi, mens Epilepsihospitalet Filadelfia står i spidsen for to initiativer om at skabe en bedre overgang fra barn til voksen og at udbrede sundhedsfaglig viden om epilepsi i kommuner og relevante fagmiljøer.

Endelig arbejder Region Sjælland og Epilepsihospitalet Filadelfia sammen om at udvikle metoder til tværfaglig funktionsevnevurdering af mennesker med epilepsi.

Skrevet af Nina Bro

Foto øverst:

HØRINGEN I 2017: Arbejdet, der førte frem til Epilepsisatsningen, blev sat i gang på en Høring om epilepsiindsatsen på Christiansborg, og med den daværende formand for Folketingets sundhedsvalg, Liselott Blixt (DF) som vært. Nu er epilepsisatsningen snart rullet ud og tiden er inde til at evaluere projektet