Poul Erik Svendsen, Danske Regioner: ”Selvfølgelig skal der ikke være geografisk forskel på, hvor mange diagnoser, der stilles”

Et af de mest markante resultater af de analyser, som professor ved Rigshospitalets Neurocenter Poul Jennum og professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, VIVE har foretaget over de seneste år, er et danmarkskort, der viser forskellene på, hvor mange epilepsipatienter, der bliver udredt i kommunerne i forhold til antallet af indbyggere.

Kortet vækker opsigt, fordi, der er stor forskel, og i grove træk ser det ud til, at der udredes flest i områderne omkring de største neurocentre, og sådan bør det ikke være, mener det socialdemokratiske medlem af Danske Regioners bestyrelse Poul Erik Svendsen.

”Kortet er virkelig interessant, og det skal vi nogle spadestik dybere i, for selvfølgelig skal der ikke være geografisk forskel på, om man bliver udredt, hvis man har epilepsi,” sagde Poul Erik Svendsen, da han mandag deltog i høringen på Christiansborg om indsatsen på epilepsiområdet.

”Det overrasker mig, at der er uklarhed om best practise på området, og det vil være vigtigt, at nogle af de satspuljepenge, som lige er afsat til at gennemgå området, bruges til det,” siger han.

Ved siden af arbejdet i Danske Regioner er Poul Erik Svendsen også skoleleder, og hans erfaring fra skoleverdenen er, at udviklingen i retning af New Public Management har været alt andet end gavnlig for familier med eksempelvis et barn med epilepsi.

”Før hen havde man specialklasser, og det var en måde at tage hånd om elever, der var ramt på flere måder. Inklusion er udmærket, men man har gjort forfærdelige ting ved at indføre økonomisk incitament styring i skolerne. I dag får skolerne 50.000 kr. pr. barn, men det koster 200.000 kr. hvis vi vil sende det videre til et sted, der er bedre til at tage hånd om dets situation. Det er en syg tankegang, og det betyder så meget for, om der bliver gjort noget eller ej,” siger han.

Skrevet af Nina Bro

Foto Dan Nielsen