Pårørende til epilepsipatient: ”WHO kan få epilepsi frem i lyset”

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Berit Andersen, mor til ung epilepsi patient, er begejstret for forslaget.

Berit Andersen, mor til en ung mand med epilepsi, er begejstret for WHO’s resolution

”Jeg er oprigtigt glad for WHO’s initiativ. WHO kan få epilepsi frem i lyset, og det er vigtigt, der er fokus på personer med epilepsi i sundhedspolitikken.

For Danmarks vedkommende, så håber jeg, det kan føre til en national handleplan for epilepsiområdet.
Jeg håber, viden om epilepsi kan gøre, at personer med epilepsi naturligt kan fortælle, de har epilepsi – uden at være bange for at blive afvist, misforstået, mødt med fordomme og forbehold .

Jeg synes, det er en god idé, hvis der kan komme en person ud på skolerne og holde oplæg. Er der børn med epilepsi på skolen, så mener jeg faktisk, der SKAL en person ud og holde oplæg.

Jeg er tilhænger af, at eleverne lærer om førstehjælp – og i den forbindelse skal de også lære, hvordan de skal forholde sig i forhold til et epileptisk anfald.

Det er meget forskelligt, hvordan man forstår og behandler personer med epilepsi i de forskellige lande, så her kan resolutionen måske være en slags løftestang – måske især i forhold til de fattige lande.

Jeg synes, det er mærkeligt, at vi her i Danmark ikke allerede har en fast procedure for, hvordan vi diagnosticerer og behandler personer med epilepsi.

Får en dansker diabetes eller osteoporose, så ”kører” programmet bare i gang. Får du epilepsi, så er diagnosticeringen eller manglen på samme samt behandlingen afhængig af, hvor du bor.

I det hele taget, ville livet være lettere, hvis alle – men især de mennesker, der er i kontakt med personer med epilepsi – havde en større viden om epilepsi og de psykosociale konsekvenser af epilepsien. Både i forhold til personen med epilepsi men også i forhold til de nærmeste pårørende.”

Berit Andersen er medlem af bestyrelsen for Dansk Epilepsiforening og også medlem af bestyrelsen for Epilepsihospitalet Filadelfia