Nyt netværk for epilepsi har vinden i ryggen

Nyt epilepsinetværk skal sikre uvurderlig videndeling blandt sundhedsprofessionelle

Epilepsinetværket, er skabt med det formål, at sundhedsprofessionelle skal blive bedre til at dele viden og erfaringsudveksle på tværs af institutioner og tilbud.

En af de drivende kræfter bag initiativet er Marlene Kudsk, sygeplejerske og sundhedsfaglig konsulent i Center for Børn med Handicap i Københavns Kommune:

“Vi ved på baggrund af evalueringer og eftersynsrapport, at der mangler en masse viden blandt personale på bosteder. Vi har et utroligt personaleflow, hvor folk hurtigt siger op, så vi har brug for noget forankring af viden ude i driften. Det håber vi at kunne bidrage med,” siger hun.

Mere konkret består netværket af sundhedsprofessionelle, som arbejder på regionale, kommunale og private døgninstitutioner og bosteder.

netværk2DSC_1825

Netværket mødtes for første gang i slutningen af december i Odense. Dagen var bygget op omkring korte oplæg med efterfølgende diskussioner ved bordene. Foto: Morten Ravn.

Netværket mødtes for første gang i slutningen af september i år i Odense. Her var over 160 sundhedsprofessionelle mødt frem for at sparre med hinanden og søge inspiration.

Netværket er blevet til i samarbejde med medicinalvirksomheden Jazz Pharmaceuticals, men fremover er det meningen, at Epilepsiforeningen skal stå i spidsen for projektet.

Netværket mødes fysisk en gang om året, men også virtuelt skal det være muligt at holde kontakten via Epilepsiforeningens hjemmeside, hvor man skal kunne stille spørgsmål og downloade undervisningsmateriale til brug i sit arbejde.

Blandt foredragsholderne ved netværkets første møde var Anne Sabers, overlæge, dr.med., speciallæge i neurologi på Rigshospitalet, som også er blandt initiativtagerne til netværket:

“Jeg besøger ofte bosteder rundt omkring i Region Hovedstaden, hvor jeg tilser patienter og samarbejder med blandt andet pædagogisk personale, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det kan være en meget kompleks opgave at håndtere behandling af epilepsi hos patienter med udviklingshandicap. Derfor er det af afgørende betydning, at dem, der varetager omsorgen, har så stor viden som muligt og kan fortolke de helbredsmæssige symptomer og løbende får undervisning,” siger Anne Sabers.

Du kan læse mere om netværket og tilmelde dig her.

Skrevet af Heidi Bendtsen Nielsen