Nyt fund kan optimere behandling med Deep Brain Stimulation

Australske forskere har muligvis lokaliseret det mest optimale sted at behandle med Deep Brain Stimulation hos patienter med Lennox-Gastaut syndrom.

Hos 20 patienter med strukturelle forandringer i hjernen og som tidligere har været gennem neurokirurgi, har forskerne undersøgt effekten af DBS-behandling. Patienterne har selv ført dagbog over deres anfaldsaktivitet efter behandlingen, og derudover er effekten blevet målt ved EEG og som et gennemsnit mellem dagbogsrapporteringen og EEG-målingerne, og generelt var der meget stor variation i behandlingseffekten.

I dagbøgerne varierede anfaldsreduktion fra 0,2 procent til 90 procent, og EEG-målingerne viste et spænd fra 1 til 100 procents reduktion, mens det beregnede gennemsnit gav en variation på 22 procent til 83 procent. Forskerne fandt imidlertid, at patienter, der havde fået DBS et bestemt sted i thalamus, konsekvent opnåede den største reduktion i anfaldshyppighed.

På baggrund af deres fund konkluderer forskerne, at der er grundlag for større studier, der kan undersøge den terapeutiske mekaniske ved DBS i den specifikke del af hjernen, nærmere for derved at kunne optimere eksisterende udstyr til DBS og udvikle nye behandlinger.

Se på Wiley.com:

The Optimal Target and Connectivity for Deep Brain Stimulation in Lennox–Gastaut Syndrome

Skrevet af Nina Bro