Ny professor skal fokusere på epilepsi

Overlæge Christoph Beier er udnævnt til klinisk professor i neurologi ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. I stillingen vil han blandt andet fokusere på at finde kliniknære forbedringer af epilepsibehandlingen.

Fra 1. april kan overlæge ved epilepsiklinikken ved Odense Universitetshospital Christoph Beier kalde sig klinisk professor, og den nye titel betyder, at han fremover får bedre tid til at forske i behandling af epilepsi.

Hans forskning har fokus på svært behandlelig epilepsi hos patienter med hjernekræft, juvenil myoklon epilepsi og status epilepticus, som er vedvarende anfald, hvor der er behov for aggressiv akut behandling på sygehus. Med udnævnelsen forventer Christoph Beier at få bedre mulighed for studier, der vil give praktisk anvendelig viden i klinikken.
”Indtil videre har vi hovedsageligt lavet retrospektive studier, hvor vi har undersøgt de fynske kohorter med forskellige specialestuderende, men nu vil vi også gerne forske prospektivt og se på, hvordan man kan ændre på behandlingen. Det betyder, at vi forhåbentlig kan forbedre den enkelte behandling, så forskningen gavner patienterne direkte,” siger Christoph Beier.

Christoph Beier arbejder allerede på at sætte et ph.d.-studie op, hvor en studerende skal lede efter markører, der kan vise, hvilke patienter med status epilepticus, der vil få et dårligt forløb, og hvilke der kan forvente et mildere forløb. Viden der vil kunne bruges til at dosere den rette indsats til den enkelte patient.
”Sådanne markører vil have stor værdi, for de vil fortælle os, hvem der skal have mere intensiv behandling, og hvilke patienter, vi kan vi skåne for den intensive behandling,” siger Christoph Beier.

Et andet spor, han også vil forfølge, er at undersøge, om man kan blive bedre til hurtigt at finde den rette behandling til patienter med svært behandlelig epilepsi. Mange patienter med såkaldte idiopatiske epilepsier går gennem år med afprøvning af en række lægemidler, før de ender med at få det effektive, men også bivirkningstunge valproat. Håbet er at finde en måde at identificere de patienter, der alligevel vil ende med valproat, så de kan komme i den behandling med det samme i stedet for at leve mange år med skadelige anfald.

”Ved de idiopatiske epilepsier har vi først og fremmest problemet, hvem skal have valproat. Det er et enormt virksomt, men også voldsomt stof, der kan give fosterskader hos gravide, og patienterne kan få kraftige bivirkninger som hårtab eller vægtøgning. Vi arbejder på forskellige muligheder for at se, om patienten vil have effekt på andre lægemidler, eller om det er en patient, der skal have valproat fra start,” siger Christoph Beier.

Forskningen er lige nu sat på pause af coronaepidemien, men når den er overstået, tager Christoph Beier fat igen.
”Vi er i gang med et projekt, som skulle være gået i gang med at undersøge en ny måde at detektere absencer på, men det bliver formentlig udskudt til efteråret, for vi har ikke lov til at indkalde patienter til det lige nu grundet corona,” siger Christoph Beier.

 

Christoph Beier er uddannet fra universitetet i Tübingen i 2003. Han udnævntes til overlæge i neurologi i 2011 ved universitetshospitalet i Aachen. Samme år forsvarede han afhandlingen til dr. med. habil., som omhandlede en serie af studier om hjernekræftceller. Familien flyttede til Danmark i 2012, hvor Christoph Beier og hans kone, der også er neurolog, begge blev ansat som overlæger på Neurologisk afdeling på OUH. Christoph Beier blev i 2014 tilknyttet SDU som klinisk lektor i neurologi.
Udover at tiltræde det nye professorat i neurologi fortsætter Christoph Beier i sin stilling som teamansvarlig overlæge på OUH indenfor epilepsi-specialet og som sekretær i Dansk Epilepsi Selskab.

Skrevet af Nina Bro