Lovende resultater af anfaldsovervågning

Et apparat, udviklet af forskere ved Neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, kan inden for de kommende år gøre det muligt for en ny gruppe epilepsipatienter at give varsel, når de får et epileptisk anfald.

Det fortæller professor ved Aarhus Universitetshospital og Epilepsihospitalet Filadelfia Sándor Beniczky, som er medarrangør af den anden internationale kongres om mobile apparater og anfaldsdetektion i forbindelse med epilepsi, som i år blev holdt i Lausanne i Schweiz.

sandor_beniczky

Professor ved Aarhus Universitetshospital og Epilepsihospitalet Filadelfia Sándor Beniczky

De apparater, der indtil videre har en dokumenteret evne til at give alarm, når patienten får et anfald, virker kun hos en gruppe med den meget svære type generaliserede tonisk-kloniske epileptiske anfald. Men det nye apparat, som opfanger anfald ved at måle hjerterytmen, vil også gøre det muligt at detektere anfald hos omkring halvdelen af patienter med andre former for fokal epilepsi uden krampeanfald.

Hvis apparatet fortsat viser gode resultater i de kliniske studier, vil en ny gruppe epilepsipatienter dermed også få mulighed for give alarm, når de får anfald.

”Foreløbig har vi kun fase II-resultater for apparatet, men resultaterne ser lovende ud, og hvis fase III-studierne viser det samme, så vil en helt ny og mere velfungerende gruppe epilepsipatienter få mulighed for mobil anfaldsovervågning,” siger han.

Fase-II resultaterne var et af højdepunkterne på kongressen, hvor i alt 184 klinikere, ingeniører, matematikere og repræsentanter fra patientforeninger, virksomheder og det europæiske lægemiddelagentur EMA deltog.

RYVLIN PHILIPPE

Philippe Ryvlin, professor ved Universitetshospitalet i Lausanne.

Af andre højdepunkter fremhæver Beniczky nye raffinerede funktioner i de velafprøvede og dokumenterede apparater, der virker til anfaldsovervågning hos patienter med generaliserede toniske kloniske anfald.

”For to år siden var der kun to apparater med tilstrækkelig dokumentation hos denne gruppe. Nu er der tre, og et fjerde er på vej, og ud over at registrere anfaldene kan de også måle søvn og anden data,” suger Sándor Beniczky.

Endelig blev der også præsenteret nogle meget tidlige resultater for apparater, der ved kunstig intelligens kan fortolke data fra anfaldsovervågning, og desuden lovende resultater for et intrakranielt EEG-implantat som ikke bare kan alarmere om anfald, når de sker, men også før de sker.

”En forudsigelse af anfaldene vil være endnu bedre end en detektion, for det vil give patienterne mulighed for at vide, når de er i risikozonen, og teoretisk set vil man så kunne forebygge anfaldene. Det ser lovende ud, men der er som sagt brug for mere forskning,” siger Beniczky

 

Om kongressen

Den første internationale kongres om mobile apparater og anfaldsdetektion i forbindelse med epilepsi blev holdt for to år siden i København.

Idemændene bag kongressen er professor Sándor Beniczky og hans kollega ved , og deres vision var at skabe et internationalt forum, hvor de aktører, som er involveret i Mobile Health og anfaldsdetektion kan mødes og dele erfaringer og høre de nyeste forskningsresultater.

Kongressen bliver holdt hver andet år i henholdsvis København og Lausanne.

Skrevet af Nina Bro