Liselott Blixt går selv videre med epilepsiens sociale udfordringer

Socialrådgiverne og kommunerne mener ikke, at Sundhedsstyrelsens eftersyn af indsatsen mod epilepsi fanger udfordringerne med den sociale indsats for patienterne. Den side af sagen skal tages i andet regi, svarer formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF).

Liselott Blixt (DF) tager gerne en dialog om de sociale udfordringer for mennesker med epilepsi, når Sundhedsstyrelsen er færdig med sit eftersyn af den sundhedsfaglige indsats mod epilepsi, men foreløbig er hun tilfreds med, at Sundhedsstyrelsen inden for de kommende måneder afdækker udfordringer og muligheder i forbindelse med udredning og diagnostik, behandling, rehabilitering og sammenhæng i indsatsen, muligheder for patienter og pårørende og registrering, monitorering og indsamling af kvalitetsdata på epilepsiområdet. Eftersynet blev vedtaget i efterårets satspuljeforhandlinger, og Liselott Blixt har været den drivende kraft bag projektet.

”I sundhedsudvalget tager vi os af den sundhedsfaglige udfordring, og desværre ikke beskæftigelsesdelen, men jeg arbejder gerne selv videre med den del,” siger Liselott Blixt, efter at socialrådgivernes repræsentant i den følgegruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen i forbindelse med eftersynet, har udtrykt bekymring for, at eftersynet ikke kommer til at dække de sociale aspekter af sygdommen.

Liselott Blixt opfordrer personer og organisationer med interesse for de sociale problemstillinger til at henvende sig til hende, når Sundhedsstyrelsens eftersyn er overstået.

”Som udvalg kan vi kun tage emner op med vores egen minister, men jeg går gerne i dialog om de sociale udfordringer, når vi får rapporten fra Sundhedsstyrelsen,” siger Liselott Blixt.

Skrevet af Nina Bro