Kirurgiudredning for børn forbedres

Rigshospitalets semi-intensive afsnit i BørneUngeklinikken har forbedret kirurgiudredningen af børn med epilepsi. Nyt EEG-udstyr, nye arbejdsgange og opkvalificering af personalet skal sikre, at udredningen fremover sker så systematisk og effektivt, som muligt.

peter-born

”Det er til stor gavn for neurofysiologerne, som til slut vurderer, om et barn med svær epilepsi kan helbredes ved en operation,” siger Peter Born.

I en travl afdeling med mange vagtskifte har det været en udfordring af sikre, at det er erfarent personale, der kommer til, når børn med epilepsi, der er indlagt til kirurgiudredning, får anfald.

”Hvis et barn eller en ung for eksempel kun har to epilepsianfald om måneden, er det ekstra vigtigt, at vi får lavet de helt rigtige test, målinger og observationer når der er anfald under indlæggelse. Uanset hvem der er på arbejde, skal man vide præcist, hvad der skal testes og hvorfor,” siger overlæge Peter Born, der er ansvarlig for udredningen af børn med epilepsi i BørneUngeklinikken.

Derfor har sygeplejerske Krestine Vinther-Nielsen taget initiativ til at udarbejde et uddannelsesprogram, der sikrer, at alle sygeplejersker i afdelingen er certificerede til at udføre de rette test under og efter et epilepsianfald, så de ved, hvad de skal gøre, når de kommer ind til et barn, som har et anfald.

”Tidligere vidste vi ikke alle, hvorfor undersøgelserne på stuen var så vigtige, eller hvor vi skulle stå for ikke at stå i vejen for kameraet, og hvorfor der skal udføres både iktal og post-iktal test. Den grundlæggende viden om brugen af stuen var for lille blandt sygeplejerskerne i afsnittet,” siger hun.

Instrukserne for, hvad man skal gøre under epileptiske anfald, er også blevet hængt på væggen på EMU-stuen (epilepsi monitor unit), så personalet har dem ved hånden, når en patient får et anfald.

Udover den personalemæssige opkvalificering har afdelingen også indkøbt et nyt EEG-system med to topmoderne kameraer og et nyt alarmeringssystem, som giver patienten mulighed for at give den ansvarlige sygeplejerske besked om anfald med et enkelt tryk. Alarmsystemet er samtidigt koblet op på EEG-systemet, som automatisk markerer hvor på målingen, der har været anfald.
To kameraer i loftet filmer samtidigt patientens bevægelser og lyde, og det er nyttigt, når det kan kobles på EEG-målingen.

”Det er til stor gavn for neurofysiologerne, som til slut vurderer, om et barn med svær epilepsi kan helbredes ved en operation,” siger Peter Born.

Skrevet af Nina Bro