Kasper Lolk modtager 2,4 mio. kr. fra Lundbeckfonden til forskning i posttraumatisk epilepsi

Kasper_Lolk_5_LQKasper Lolk er postdoc fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences - Center for Registerforskning og forsker i posttraumatisk epilepsi, som kan opstå efter hjerneblødninger, blodpropper eller voldsomme slag.

Nogle udvikler epilepsi efter hovedtraumer, andre gør ikke. Kasper Lolk får mulighed for at undersøge, hvad gener, miljø og deres komplekse samspil betyder for forekomsten af epilepsi efter hovedtraumer.
Desuden skal undersøges, om gener og andre tidlige biomarkører kan bruges til at opdage og forebygge posttraumatisk epilepsi.

Forskningen er baseret på registerdata.

LF Postdocs gives til unge, talentfulde forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse, er særligt talentfulde og har projekter af høj akademisk kvalitet inden for neurovidenskaben eller klinisk forskning.
Kasper Lolks projekttitel: Genetic Liability and Biomarkers of Post-traumatic Epilepsy
Bevilliget beløb: 2.377.068 kr.