Kæmpestudie afslører nye risici ved status epilepticus

Sygdomstilstanden status epilepticus (SE) er dybt alvorlig og potentielt livstruende, og især det første tilfælde, som patienterne oplever, er forbundet med risiko.

Det viser en ny undersøgelse, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Neurology.

Koreanske forskere har i et nyt studie analyseret data fra mere end 33.000 patienter, umiddelbart efter, at de har haft deres første tilfælde af status epilepticus, og de finder, at debut med SE hos børn især er forbundet med efterfølgende neurologisk forværring, mens voksnes første tilfælde er forbundet med højere dødelighed. Forskerne fandt desuden, at de faktorer, der er forbundet med, at tilstanden bliver livstruende, er forskellige hos børn og voksne.

Der er tale om et registerstudie, hvor forskerne har set på data fra epilepsipatienter, der er registreret med SE-debut i den koreanske database National Health Insurance Service, samt i Koreas nationale dødsregister og registre for handicap i årene 2010-2018.

Forskerne har afprøvet faktorer som aktiv epilepsi, ubehandlelig SE, forskellige udløsende faktorer samt anden følgesygdom som mulige elementer, der kan anvendes til at forudsige udfaldet af førstegangs-SE. Desuden har de set på dødeligheden efter henholdsvis 30 dage og et år samt den neurologiske forværring efter status epilepticus, og de har foretaget analyser af disse data i grupper, hvor patienterne var fordelt efter, om de var over eller under 20 år. Og analyserne viser klare forskelle mellem børn og voksne.
Hos børn i studiet var dødeligheden efter 30 dage 1,8 procent, mens den hos voksne var 10,2 procent. Dødeligheden efter et år var blandt voksne 30,3 procent og blandt børn 4,6 procent. Og der er altså tale om børn og voksne, der er debuteret med SE, og ikke børn og voksne med epilepsi og epileptiske anfald generelt.

Omvendt så man mere neurologisk skade efter første tilfælde af SE hos børn, end man gjorde hos voksne. I den samlede gruppe fandt man således neurologisk skade hos 10,7 procent af patienterne, mens man hos børnene isoleret set så det hos 21,3 procent.

I den samlede gruppe SE-debuterende udviklede 0,8 procent svær behandlelig epilepsi.

Forskerne kunne efter studiet identificere højere alder, tilstedeværelsen af en akut udløsende årsag, uimodtagelighed for behandling som indikatorer for en dårlig prognose, hvad angår dødelighed hos både børn og voksne, mens det for voksne desuden gjaldt, at det at være mand, socialt dårligt stillet, uden aktiv epilepsi, men med anden følgesygdom også var forbundet med øget dødelighed.

Studiet, der omfatter 6.818 børn og 26.996 voksne er for nylig publiceret i Neurology

Mortality, Disability, and Prognostic Factors of Status Epilepticus: A Nationwide Population-Based Retrospective Cohort Study - PubMed (nih.gov)
Skrevet af Nina Bro