Gravide med epilepsi dør signifikant oftere end andre gravide

Dødsfald blandt gravide med epilepsi er få - men dog langt flere, relativt set, end blandt andre gravide.

Det viser nyt studie, og det bør få klinikkerne til at fokusere på samarbejdet med almen praksis og andre klinikker, mener overlæge Jakob Christensen, Aarhus Universitetshospital.

pjece_gravid_ny-pKvinder med epilepsi er i fem gange så stor risiko for at dø i forbindelse med graviditet som kvinder generelt, viser et omfattende registerstudie fra Aarhus Universitetshospital. Dødsfaldene er meget sjældne, men den forhøjede risiko for kvinder med epilepsi er alligevel bekymrende, mener overlæge ved Institut for Klinisk Medicin og Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitet, Jakob Christiansen.

”Undersøgelsen giver anledning til at spørge os selv, om vi nu gør det godt nok, eller om der er parametre, vi kan forbedre os på,” siger Jakob Christensen, som har foretaget undersøgelsen sammen med statistiker Claus Høstrup Vestergaard fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, og lektor Bodil Hamme Bech, epidemiolog ved Institut for Folkesundhed.

Studiet, som er publiceret i tidsskriftet Neurology, viser, at i alt 176 ud af omkring to millioner kvinder døde under deres graviditet. 12.000 af kvinderne havde epilepsi, og fem af dødsfaldene skete blandt denne gruppe, og det betyder, at risikoen på trods af, at den er meget lille, er signifikant forhøjet for kvinder med epilepsi.

Undersøgelsen giver ikke svar på, hvad kvinderne dør af, men i England følger man rutinemæssigt dødsfald blandt gravide, og herfra ved man, at der ofte er tale om pludselige uventede dødsfald, og at de ofte sker i forbindelse med anfald. Alt sammen god grund til af følge gravide med epilepsi tæt på alle fronter, siger Jakob Christensen.

”Epilepsiklinikkerne er generelt gode til at følge gravide patienter tæt, men der kan gå noget tabt i overgangen mellem epilepsiklinikken og almen praksis, og hvis man skal se på, hvor der kan være et problem, så er det nok der, hvor vi skal arbejde sammen med andre specialer eller de praktiserende læger. Det er der, vi kan forbedre os,” siger han.

”Vi kan se, at de patienter, der har mange sygdomme, har en tendens til at falde igennem. Der kan være en forventning hos den praktiserende læge om, at den neurologiske afdeling ser på alt, hvad patienten måtte fejle, mens vi tænker, at det ikke hører til hos os, og hvis ikke man som patient er meget fremme i skoene, så er det ikke sikkert, at man får fulgt op på alt, hvad der kan være. Vi skal følge patienternes epilepsi og sørge for, at de har så få anfald som muligt, men det er også vigtigt, hvis de har andre sygdomme, som neurologer måske ikke er de bedste til at tage sig af, at vi sørger for, at de bliver fulgt ordentligt op på det,” siger Jakob Christensen.

Resultaterne af studiet skal ses i lyset af, at mennesker med epilepsi generelt har en større dødelighed end resten af befolkningen. Hvis man ser på alle kvinder med epilepsi i den fødedygtige alder, er deres risiko for at dø 15 gange højere end den generelle befolkning – altså væsentligt højere end risikoen hos gravide med epilepsi. Det har ifølge Jakob Christensen den forklaring, at det generelt er de sundeste kvinder, der får børn, også blandt kvinder med epilepsi, og budskabet er ikke, at det er farligt for kvinder med epilepsi at blive gravide, fortæller han.

”Det fortæller os bare, at vi skal følge gravide med epilepsi meget tæt på og forsøge at forbedre samarbejdet med almen praksis og andre afdelinger, patienterne kan være tilknyttet,” siger han.

Skrevet af Nina Bro