Gravide kvinder behøver ikke frygte epilepsimedicin

3-årige børn født af kvinder, der var i epilepsibehandling med lamotrigin eller levetiracetam under graviditeten, viser ingen kognitive udviklingsforstyrrelser sammenlignet med børn af raske kvinder uden epilepsi, viser en ny undersøgelse. Et fint og vigtigt studie for kvinder med epilepsi, siger overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

Kvinder med epilepsi kan komme i et dilemma, når de bliver gravide, eftersom nogle typer af epilepsi-medicin kan påvirke det ufødte barn. Men samtidig kan det være nødvendigt for de gravide fortsat at være medicineret, hvis de skal holde sig fri for anfald, som kan skade både dem selv og barnet under graviditet og fødsel.

Men ifølge studiet, Fetal Antiseizure Medication Effects on Neuropsychological Outcomes at Age 3 Years in the MONEAD Study, som blev præsenteret på den virtuelle amerikanske neurologikongres, AAN 2021, var der efter justering for mødres IQ og uddannelse ingen kognitive forskelle på tre-årige børn født af kvinder uden sygdom og kvinder med epilepsi, som tog enten lamotrigin eller levetiracetam eller en kombination af de to præparater under deres graviditet.

Jakob_Christensen3

”Vi kan nu med en stor grad af sikkerhed sige, at der ikke er fundet skader hos de tre-årige børn som var udsat for epilepsimedicin, når man sammenligner med børn født af kvinder uden epilepsi.."

Studiets førsteforfatter læge, Kimford J. Meador, fra Stanford University i Stanford, Californien, forklarer om baggrunden for studiet:
"At få et anfald under graviditeten kan ikke kun skade moderen, men muligvis også babyen, så kontrol af anfald er en vigtig del af prænatal pleje. Men lægemidler mod anfald er kendte for at forårsage fosterskader eller neurologisk betingede adfærdsproblemer, men disse effekter varierer meget, idet nogle præparater udgør meget begrænsede risici, mens andre er forbundne med væsentlige risici. Mens risikoen for nogle medikamenter er kendt, og omhyggelig planlægning kan resultere i sunde graviditeter, så er der dog nogle nyere lægemidler, for hvilke de langsigtede virkninger stadig ikke er fuldt kendte.”

Overlæge, lektor ved Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Jakob Christensen, hilser studiet af de 3-årige børn velkomment: ”Studiet er gode nyheder for kvinder med epilepsi, for det er et fint og vigtigt studie udført af forskere, som tidligere har lavet meget grundige studier af medicinering af gravide kvinder med epilepsi. Studiet ligger desuden fint i tråd med, hvordan vi i dag behandler i Danmark samt med andre studier, som også indikerer, at lamotrigin ikke er forbundet med kognitive forringelser hos børnene.”

I studiet indgår 275 kvinder med epilepsi og 77 kvinder uden. Alle kvinder blev inkluderet i undersøgelsen under graviditeten. Af kvinderne med epilepsi var 74 procent i monoterapi, og i denne gruppe var 43 procent på lamotrigin og 37 procent på levetiracetam. Der var 4 procent af kvinderne med epilepsi, som ikke modtog nogen form for medicinske behandling, og 22 procent tog mere end et lægemiddel. Af de kvinder, der tog mere end et lægemiddel, tog næsten halvdelen en kombination af lamotrigin og levetiracetam. Niveauerne for medicin i blodet hos kvinderne med epilepsi blev målt i tredje trimester.
Samtlige børn evalueret i treårs-alderen med en række kognitive undersøgelser og tests, der målte færdigheder som for eksempel ordforråd, evner til at lytte og forstå, talhukommelse og mønstergenkendelse. Forskerne fandt ingen udviklingsmæssige forskelle hos børnene af mødre med epilepsi, der kunne relateres til niveauet af lamotrigin og levetiracetam, der blev målt i mødrenes blod i tredje trimester.

Kimford J. Meador, siger om studiets resultater:

Kimford Meador

Studiets førsteforfatter læge, Kimford J. Meador, fra Stanford University i Stanford, Californien,

”Selvom der stadig er behov for mere forskning, er vores undersøgelsesresultater beroligende for kvinder med epilepsi, der måske overvejer graviditet, da vi ikke fandt nogen kognitive udviklingsforringelser eller neuropsykologiske problemer hos treårige børn, der var forbundet med medicin mod krampeanfald,” konkluderer Meador, der dog påpeger, at studiet rummer den begrænsning, at en kognitiv vurdering af et tre-årigt barn ikke er så sikker en prædiktor for udviklingen i ungdoms- og voksenårene som en vurdering foretaget senere i livet.

Overlæge, Jacob Christensen er helt enig i, at flere studier er påkrævede: ”Vi kan nu med en stor grad af sikkerhed sige, at der ikke er fundet skader hos de tre-årige børn som var udsat for epilepsimedicin, når man sammenligner med børn født af kvinder uden epilepsi. Men det er lidt mere usikkert, hvordan billedet er på længere sigt for børnene, så der er bestemt behov for flere studier, så vi bedre forstår mulige langtidseffekter. Studiet tyder dog på, at tingene går i den rigtige retning, og så må vi foreløbigt vente på sammenlignelige studier når børnene bliver ældre.”

Skrevet af Maria Cuculiza