God langtidseffekt af perampanel som tillægsbehandling

Patienter med sekundært generaliserede krampeanfald (SGS) og primært generaliserede tonisk-kloniske anfald (PGTCS) har god effekt af Perampanel som tillægsbehandling i op til fire år, viser post hoc-analyse af langtidsresultater fra OLEx-studiet.

Langtidstillægsbehandling med perampanel (≤12 mg/dag) viser god effekt og sikkerhed ved unge patienter med SGS eller PGTCS i en post hoc analyse fra opfølgningsstudiet OLEx.

PerampanelAnalysen omfatter 129 patienter over 12 år, der forud for forlængelsesstudiet havde deltaget i randomiserede, dobbeltblindede og placebokontrollerede fase II og III studier, hvor perampanel havde vist god effekt og sikkerhed som behandling til patienter med fokal epilepsi med eller uden sekundære generaliserede anfald eller PGTCS og idiopatisk generaliseret epilepsi.
I OLEx fik patienterne en daglig dosis perampanel i 256 uger, hvor forskerne målte median procent ændring i anfaldsfrekvens per 28 dage, 50 procent og 75 procent responderrate og anfaldsfrie rater og monitorerede for behandlingsrelaterede bivirkninger.

I studiets første år var middeltendensen i reduktion i anfald per 28 dage henholdsvis 68 procent og 84 procent for SGS og PGTCS, og i det fjerde år 73,2 og 100 procent.
I løbet af det første år fik 57 procent af patienterne med SGS og 63 procent af patienterne med PGTCS reduceret deres anfald med 50 procent eller mere, og efter fire år havde henholdsvis 65 og 100 procent opnået 50 procent reduktion eller mere.
Ved begge anfaldstyper var der flest tilfælde af behandlingsrelaterede bivirkninger det første år, og de mest almindelige bivirkninger var svimmelhed, døsighed og forkølelse.

Forskerne konkluderer, at perampanel (≤12 mg/dag) viser god effekt og sikkerhed hos unge patienter med SGS og PGTCS.

Skrevet af Nina Bro