Fokus på bivirkninger skal give bedre epilepsibehandling

Epilepsimedicin er for mange patienter forbundet med generende bivirkninger, og mere forskning i bivirkninger vil være med til at give bedre og mere personlig epilepsibehandling fremover, fortæller professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Filadelfia Guido Rubboli.

De nye antiepileptiske lægemidler giver lige så mange uacceptable bivirkninger som den medicin, der blev udviklet for tredive år siden. Årtiers udvikling har ikke ført til færre alvorlige eller generende bivirkninger for epilepsipatienter, konkluderede skotske forskere dette forår efter at have undersøgt og sammenlignet bivirkningsprofilerne ved seks antiepileptiske lægemidler fra tre årtier. Virksomheder, der udvikler lægemidler til epilepsi skal derfor have større fokus på sikkerhed og bivirkninger, når de udvikler fremtidens epilepsibehandlinger, mener forskerne bag undersøgelsen.

Studiet kommer ikke bag på professor i klinisk medicin ved Københavns Universitet og overlæge ved Epilepsihospitalet Filadelfia Guido Rubboli, og budskabet er ifølge ham ikkeså dårligt, som det umiddelbart kan lyde.

“Når man læser studiet kan man tro, at man ikke er nået videre med epilepsibehandlingen i tredive år, men det passer ikke. De bivirkninger, som nogle af patienterne får ved nogle af de lægemidler, der er analyseret, er ganske rigtigt helt uacceptable, men vi har i dag mange flere valgmuligheder, end man havde for bare ti år siden, så i mange tilfælde vil man kunne finde noget blandt de mere end tyve antiepileptiske lægemidler, vi har til rådighed, som patienten kan tåle, og dermed er mulighederne for behandling meget bedre i dag,” siger Guido Rubboli.

Guido

"...så alt i alt er der udsigt til mange fremskridt med hensyn til bivirkninger. ” siger Guido Rubboli.

Bivirkningerne har næsten lige så stor betydning for, om behandlingen lykkes, som den antiepileptiske effekt, og derfor forskes der i disse år som aldrig før i bivirkninger ved epilepsimedicin, forklarer han.

Guido Rubboli henviser til et andet studie, der for nylig har vist, at de kognitive problemer, som hidtil ofte er blevet tilskrevet epilepsimedicinen, muligvis ikke skyldes medicinen alligevel. I dette studie, som er publiceret i det anerkendte tidsskrift Neurology, har forskerne undersøgt sammenhængen mellem antiepileptisk behandling og kognitiv forværring hos 331 voksne epilepsipatienter, og de har fundet, at medicinen ikke kan forbindes direkte med kognitiv forværring. Selv om den metode, forskerne har benyttet til at undersøge patienternes kognitive funktion, ikke er lige så grundig, som de undersøgelser, der finder sted i epilepsiklinikkerne, mener Guido Rubboli, at studiet afdækker noget væsentligt omkring bivirkninger.

Patienterne har en tendens til at anse medicinen for at være skyld i problemer med kognitionen, måske fordi de håber, at det kan ændres, og medicinen kan også være en del af årsagen, men man skal huske, at anfald uden tvivl også kan påvirke den kognitive funktion, og patienter med mange anfald vil i mange tilfælde opleve en forringet hukommelse og problemer med at koncentrere sig. Dette studie viser, at medicinen måske ikke årsagen til mange af de kognitive bivirkninger. Alder og anfaldshyppighed er to andre vigtige faktorer, som skal med, når vi taler om medicinen.

Umiddelbart strider resultaterne af dette og det skotske studie mod hinanden, men begge er vigtige bidrag til den debat om bivirkninger ved antiepileptisk behandling, som foregår lige nu, fortæller Guido Rubboli.

“Efterhånden som vi har fået flere lægemidler, lægger vi også større vægt på bivirkningerne. Engang var målet at reducere antallet af anfald uanset bivirkningerne. I dag taler vi altid med patienten om mulige bivirkninger, når vi overvejer en ny behandling. Der er meget mere opmærksomhed på bivirkninger, og det dette studie understreger, at der stadig er behov for at udvikle bedre lægemidler og mere målrettet behandling, og det foregår allerede. Vi har for eksempel et lægemiddel, der bliver injiceret direkte i hjernen, og det begrænser bivirkningerne i resten af kroppen. Indtil videre kan dette kun tilbydes visse sjældne syndromer, men det kan ikke udelukkes, at flere patienter i fremtiden kan få gavn af denne måde at give medicinen på, så alt i alt er der udsigt til mange fremskridt med hensyn til bivirkninger. ” siger Guido Rubboli.

Skrevet af Nina Bro