Fjernambulatorium forbedrer behandlingen af multihandicappede børn

Efter 100 konsultationer i en fremskudt forpost på Aalborg Universitetshospital, kan ledende overlæge ved Børneafdelingen ved Epilepsihospitalet Filadelfia Kern Olofsson konstatere, at det virker at møde svært syge børn, der hvor de er. Børnene og deres familier slipper for en belastende rejse, og personalet fra Filadelfia får et bedre billede af patientens tilstand og behov, fortæller han.

Kern_Olofsson2

“Det er meget komplekse patienter med multiple problemstillinger både psykosocialt og af helbredsmæssig karakter, og derfor er det nyttigt at kunne inddrage de forskellige lokale specialister i vores samtale med patienten,” fortæller Kern Olofsson.

Gennem to år har Børneafdelingen ved Epilepsihospitalet Filadelfia gennemført omkring 100 konsultationer med svært syge og multihandicappede børn fra lånte lokaler ved Aalborg Universitetshospital. I stedet for at lade børnene og deres familier rejse på tværs af landet, når de skal til kontrol eller behandling på epilepsihospitalet, er en højt specialiseret epilepsilæge og -sygeplejerske rejst den anden vej, for at tilse patienterne i de omgivelser, hvor de er vant til at komme.

“Fjernambulatoriet er en mulighed for at flytte noget ekspertise ud i lokalområdet, men også en god mulighed for, at vi får feedback på vores tilbud og behandlingsplaner. Vi får et helt andet indtryk af patientens samlede problematik på denne måde. For det første fordi patienterne ikke har været gennem en lang transport, når de møder op, og derfor har de det ofte bedre, og familien er mere afslappet, end når vi ser dem i Dianalund. De kommer på et sygehus, som de kender, og hvor de samtidig har mulighed for at stikke hovedet ind til deres lokale kontaktlæge, og jeg tror, at det er trygt for patienter og pårørende at vide, at der er tæt kontakt, mellem vores centraliserede tilbud og deres lokale tilbud,” siger Kern Olofsson.

Konkret rejser en læge og en sygeplejerske fra Epilepsihospitalet Filadelfia hver tredje måned til Aalborg Universitetshospital for at tage imod patienter en enkelt dag.

På dagene, hvor Filadelfias Børneafdeling holder åbent i Aalborg, ser lægen og sygeplejersken tilsammen omkring 12 patienter i tidsrummet 9-14. De har på forhånd fordelt patienterne imellem sig, og i programmet er der indlagt tid til, at de kan konferere med hinanden og inddrage det lokale personale, hvis det er nødvendigt.

“Det er meget komplekse patienter med multiple problemstillinger både psykosocialt og af helbredsmæssig karakter, og derfor er det nyttigt at kunne inddrage de forskellige lokale specialister i vores samtale med patienten,” fortæller Kern Olofsson om tilbuddet, som har eksisteret siden januar 2018.”

Udgangspunktet for ordningen har været et ønske om at møde patienterne tættere på, hvor de bor, og det har både været en succes i forhold til at skåne multihandicappede patienter og deres pårørende, og i forhold til at bygge et tæt samarbejde mellem de lokale specialister og Epilepsihospitalet Filadelfias højtspecialiserede tilbud, fortæller overlæge i Børneafdelingen ved Filadelfia Kern Olofsson.

Når ambulatoriebesøgene er forbi, holder de to medarbejdere fra Filadelfia ofte en fælles konference med Børneafdelingen fra Aalborg, hvor der er mulighed for at vende problemstillinger omkring diagnostik og behandling af patienter, som ikke nødvendigvis er henvist til højt specialiseret behandling. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor der kan være behov for supervision eller planlægning af et patientforløb eller patienter, som lægerne i Aalborg overvejer at henvise til højt specialiseret behandling eller bare ønsker et godt råd i forhold til. Disse kvartårlige konferencer, hvor lægerne sidder ved samme bord, har stor værdi, fortæller Kern Olofsson.

“Vi har tidligere lavet videokonferencer med lokale børneafdelinger, men det har tit været svært at få koordineret, og det at man sidder sammen giver en anden interaktion, hvor vi har bedre mulighed for at gå i detaljen omkring patienten. Vi kan selvfølgelig ikke se i de fremmede journaler, men de lokale kontaktlæger kan gå i journalerne og diskutere patienten på en mere defineret måde, end man kan over en videokonference,” siger Kern Olofsson.

Foreløbig har Epilepsihospitalet Filadelfia kun denne ene ordning med et fjernambulatorium, men muligheden for at gøre det samme andre steder i landet er ind imellem oppe at vende.

“Vi startede i Aalborg, fordi det er meget let for os at komme dertil, og vi havde i forvejen rigtig gode kollegiale relationer. Man kunne sagtens forestille sig, at etablere fjernambulatorier andre steder, men det skal være steder, hvor der dels er et patientgrundlag, og hvor vi kan rejse til og samtidig have en meningsfuld klinisk hverdag,” siger Kern Olofsson.

Skrevet af Nina Bro