Filadelfia får ny ledende overlæge

Steffen Birk tiltræder som ny ledende overlæge på Neurologisk afdeling på Epilepsihospitalet Filadelfia efter Guido Rubboli, som blev professor i eftersommeren 2014.

Steffen Birk, der tiltræder 1. august, udgør sammen med ledende sygeplejerske Signe Madsen afdelingsledelsen.

Steffen Birk kommer fra en stilling som overlæge ved Klinisk Neurofysiologisk afdeling på Rigshospitalet, hvor han har været tilknyttet siden 2008.

Han er speciallæge i neurologi fra 2008, han er ph.d. og har tidligere været ansat på Glostrup Hospital og Hvidovre Hospital

Steffen Birk sidder i bestyrelsen for Dansk Neurologisk Selskab. Han er 48 år, gift og har to børn og er bosat i Hvidovre.