Fenfluramin reducerer anfald

Syv ud af de ti danske børn, som har deltaget i et verdensomspændende forsøg med behandling af Dravet syndrom med lægemidlet fenfluramin, er blevet anfaldsfri.

Marina2

Marina Nikanorova har været ansvarlig for den danske del af studiet, hvor ti børn har gennemført den blindede fase af studiet, og otte er fortsat i en åben fase, hvor alle er kommet i behandling med fenfluramin

For børn med Dravet syndrom er resultatet, som er blevet publiceret i The Lancet, tæt på revolutionerende, da der er tale om en af de sværeste epilepsiformer, som det hidtil har været yderst vanskeligt at behandle.

Børn, der debuterer med sygdommen, begynder hurtigt at tabe færdigheder eller stopper udviklingen af nye, og mange udvikler autismelignende adfærd med kontaktvanskeligheder og sprogforstyrrelser. Da det i høj grad er anfaldene, der hæmmer børnenes udvikling, tøver overlæge Marina Nikanorova ikke med at kalde det fantastisk, at anfaldene i fenfluraminstudiet er blevet reduceret med op til 74 procent blandt de børn, der har fået den højeste dosis.

Som eksempel på, hvad behandlingen har betydet, nævner hun et af de danske børn, som i første omgang fik en markant reduktion i antallet af anfald, og efter halvandet års behandling blev pludselig helt anfaldsfri. Det har pigen nu været i 11 måneder, og anfaldsfriheden har haft betydning for hendes skolegang.

”Sidst jeg så forældrene, fortalte de, at de har været til skole-hjemsamtale, hvor både dansk- og matematiklæreren fortalte, at pigen i de måneder, hvor hun har været anfaldsfri, har lært dobbelt så meget, som man ser hos et almindeligt raskt barn. Så der er ingen tvivl om, at behandlingen gør en kæmpe forskel for børnene,” siger Marina Nikanorova.

I alt 119 patienter fra 32 centre i USA, Australien og en række europæiske lande har deltaget i det kontrollerede randomiserede fase III-studie. I første del af studiet, som de nye resultater stammer fra, har børnene været randomiseret til enten en daglig lav eller en høj dosis fenfluramid (0,2 mg/kg eller 0,7 mg/kg) eller placebo, og målet for behandlingen var anfaldsreduktion. Og målet blev nået i begge fenfluramin doser. Børnene på den lave dosis opnåede en medianreduktion på 42 procent, mens den lave dosis gav en medianreduktion på 74 procent mod en 19 procent-reduktion i placebogruppen.dravet3

Marina Nikanorova har været ansvarlig for den danske del af studiet, hvor ti børn har gennemført den blindede fase af studiet, og otte er fortsat i en åben fase, hvor alle er kommet i behandling med fenfluramin. Hun vurderer resultaterne som solide.

Dravet Syndrom er en sjælden diagnose, som skyldes en defekt i en ionkanal i SCN1A-genet, der under normale omstændigheder har en dæmpende effekt på aktiviteten i hjernen. Defekten betyder, at genet ikke hæmmer aktiviteten, og det fører til overaktivitet i patienternes hjerne. I de europæiske lande finder man 1-2 nye tilfælde hvert år, og i Danmark bliver de fleste børn fulgt ved Epilepsihospitalet Filadelfia.

I øjeblikket er 35 børn med Dravet syndrom tilknyttet hospitalet, mens omkring syv børn følges andre steder i landet. Mange af dem har udsigt til at få det væsentligt bedre, hvis Fenfluramin som studiets resultater tyder på, bliver godkendt til behandling af Dravet syndrom inden for det næste år. En godkendelse vil også betyde, at børn, der får diagnosen fremover, vil have en langt bedre prognose, end hidtil.

”Der er meget overbevisende resultater, der viser, at patienterne på alle måder får et bedre liv, hvis vi starter behandlingen, så snart diagnosen stilles. Vores yngste patienter i gruppen, var kun fire år, da vi startede behandlingen. Nu er de begge syv år og klarer sig rimelig godt. De har selvfølgelig nogle udfordringer, men begge er anfaldsfri og kan lære meget mere, end de ville have kunnet, hvis de stadig havde anfald. Så behandlingen har stor betydning for deres liv,” fortæller Marina Nikanorova.

”Forældre til børn med Dravet syndrom taler jo sammen, og fortæller hinanden om nye behandlingsmuligheder, og vi får også mange henvendelser fra forældre til nydiagnosticerede børn, som ønsker at komme i gang med behandlingen,” fortæller Marina Nikanorova.

FDA forventes at komme med sin vurdering af behandlingen i juni, og forventningen er også, at de europæiske lægemiddelmyndigheder vil følge de amerikanske.

Læs artikel i The Lancet her

Skrevet af Nina Bro