Fem epilepsibørn i bedring på grund af cannabis-olie

Færre anfald og bedre velbefindende. De første danske erfaringer med CBD-olie til epilepsipatienter er gode.

Èt svært plaget barn har fået reduceret sine epilepsianfald betydeligt, mens fire andre har oplevet, at deres anfald er blevet kortere og mindre voldsomme.
Epilepsihospitalet, Filadelfia har høstet de første spæde erfaringer med cannabisolie til børn med epilepsi, og foreløbig er erfaringerne gode.
Fem børn og unge i alderen 11-18 år, alle med varianter af epilepsisyndromet Lennox Gastaut, har fået CBD-olie i to-tre måneder, og alle fem er i den periode livet op og blevet mere friske.

cannabisnyhed_2

Nikolai Lind Jensen bliver behandlet med CBD-olie på Filadelfia. Her ses han sammen med sin far Allan Jensen.

”Foreløbig ser vi, at behandlingen har nogen effekt på hyppigheden og sværhedsgraden af anfaldene, men især en betydelig effekt på kontakten til patienterne, deres kognition og velbefindende,” fortæller direktør på Filadelfia, Helle Hjalgrim.

Den videnskabelige evidens for effekten af medicinsk cannabis er ikke så god som ved andre epilepsipræparater, og lægerne på Filadelfia har af samme grund fulgt debatten og den stigende interesse for behandlingen med forbehold.
På den anden side er lægerne glade for muligheden for at kunne tilbyde en behandling til den lille gruppe hårdt ramte patienter med Dravet eller Lennox Gastaut syndromerne, som ikke har haft effekt af anden medicin.

Helle Hjalgrim forventer, at patient nummer seks vil blive sat i gang med behandlingen til april, og derudover står over 20 andre på venteliste, men fordi det er en ny og ikke særlig veldokumenteret behandling, kommer det til at ske gradvist, fortæller direktøren for Filadelfia.

”De patienter på ventelisten, som ikke har hverken Dravet syndrom eller Lennox Gastaut syndrom, har mindst lige så stort behov som dem, vi har sat i behandling, men vi har brug for at kunne vise, at det har en effekt, før vi sætter alle i gang,” siger Helle Hjalgrim.

CBD-olien, som produceres på Glostrup Apotek, er et ekstrakt af cannabisplanter, som ikke indeholder det euforiserende stof THC.
Det første industrielt fremstillede lægemiddel med CBD til behandling af epilepsi forventes på markedet inden for det kommende år, men selv om de første danske erfaringer med cannabisbehandling af epilepsi er positive, er Helle Hjalgrims forventninger fortsat afdæmpede.

”Udfordringen er, at de videnskabelige resultater for dette præparat ikke er på niveau med de andre nye antiepileptika på markedet, og der er en mulighed for, at den effekt, vi ser nu i en vis udstrækning er en placeboeffekt. Vi har ikke armene over hovedet, men vi håber, at CBD viser sig, at være et relevant alternativ til de andre antiepileptika,” siger Helle Hjalgrim.

Skrevet af Nina Bro