Epilepsisatsningen: Alle regioner med i forsøg med bedre overgang fra barn til voksen

På trods af coronaforsinkelser er et af nøgleprojekterne i epilepsisatsningen fra 2019, afprøvningen af en model for en bedre overgang fra børne- til voksenneurologien nu i gang i alle regioner, fortæller direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia.

Børne- og voksenneurologiske afdelinger i hele landet er godt i gang med afprøvningen af ny transitionsmodel, der skal skabe en bedre overgang fra børneafdeling til voksenafdeling for epilepsipatienter. Projektet blev sidste år godkendt af regionernes sundhedsdirektører, og efter en møderunde mellem projektledelsen og regionerne, er alle fem regioner gået ind i forsøget.

“Projektet er søsat i alle regioner, og der er lavet konkrete aftaler om, at der er sat betroede midler af til projektet,” fortæller administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Overgangen er et kritisk punkt i tilværelsen for mange epilepsipatienter, og for mange har overgangen været problematisk, fordi den har været et pludseligt skift fra et holistisk sundhedsvæsen, hvor alle epilepsirelaterede gener og problematikker kan håndteres, til det voksne sundhedsvæsen, hvor fokus er på at behandle sygdommen, og hvor patienten selv har ansvaret for at passe sin behandling.
Den nye transitionsmodel introducerer imidlertid en officiel transitionsperiode på omkring et halvt år, hvor en koordinerende epilepsisygeplejerske fra børneafdelingen og en tilsvarende koordinerende sygeplejerske fra voksenafdelingen skal sikre en god overgang for den unge patient.
Udover de koordinerende sygeplejersker vil der også blive udpeget en epilepsiansvarlig speciallæge i både børne og voksenafdeling, som har ansvar for den behandlingsmæssige overlevering, og som skal indgå i et tæt samarbejde med de koordinerende sygeplejersker.

Modellen er udviklet af et nationalt transitionsudvalg, hvor fagpersoner, patientrepræsentanter og eksperter fra de forskellige områder, epilepsipatienter er i berøring med, er blevet enige om en række afgørende ting, der skal ske og være på plads, i perioden før og efter, en ung epilepsipatient forlader børneafdelingen og overgår til det voksne sundhedsvæsen.

Afdelinger, der deltager i afprøvningen, vil blive kompenseret med gennemsnitligt 200.000 kr., hvilket svarer til aflønning af en speciallæge i to måneder og en sygeplejerske i fire måneder. Derudover vil afdelingerne blive kompenseret for fravær ved kurset for koordinerende sygeplejersker.

Transitionsudvalget planlægger ifølge Jens-Otto Skovgaard Jeppesen en evaluering af projektet, hvor unge, der har været igennem det nye transitionsforløb skal svare på en række af de samme spørgsmål, som de også har besvaret i de indledende undersøgelser forud for afprøvningen.

Det landsdækkende udvalg for transition for unge med epilepsi består af repræsentanter fra:
• De fem regioner
• Epilepsiforeningen
• Dansk Selskab for Almen Medicin
• Dansk Epilepsi Selskab
• Dansk Neuropædiatrisk Selskab og
• Epilepsihospitalet Filadelfia.

Epilepsisatsningen: 32 mio. kr. afsat til at forbedre indsatsen | Epilepsi Nyhedsbrevet

Skrevet af Nina Bro