Telefon og video hitter i epilepsi under coronakrisen

Coronakrisen har sat effektivt skub i brugen af telefon- og videokonsultationer i landets epilepsiklinikker. Ambulatorierne på flere hospitaler tager ikke længere fysiske møder med epilepsipatienter, men tilbyder i stedet samtaler pr. telefon eller videoforbindelse i det omfang, det lader sig gøre. Ifølge de neurologiske afdelinger har patienterne taget godt imod tiltaget, og i Epilepsiforeningen oplever man foreløbigt heller ingen utilfredshed blandt medlemmerne.

Per Olesen2

”Tingene kan se anderledes ud om et par uger eller en måned, og vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver på sigt,” siger Per Olesen.

”Normalt mærker vi det lynhurtigt på vores telefonrådgivning, når der sker ændringer i behandlingstilbuddet, men vi har stort set ikke fået henvendelser om corona, selv om det naturligt nok dukker op som emne i samtalerne. Enkelte har henvendt sig, fordi de er bekymrede for at være til besvær i forhold til corona-indsatsen, men vi har ikke fået mange henvendelser fra patienter, der var kede af, at de ikke kunne blive konsulteret i ambulatorierne,” siger direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen.

Neurologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital har en lang tradition for telefonkonsultationer, og det kommer i denne tid afdelingen til gode. Epilepsiambulatoriets læger arbejder i vid udstrækning hjemmefra, hvor de kan gennemføre langt de fleste planlagte kontroller via telefon, fortæller overlæge Jakob Christensen.

Jakob_Christensen

Jakob Christensen er overlæge på Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Ved epilepsiklinikkerne i Aalborg og Odense og på Epilepsihospitalet Filadelfia er langt de fleste patientkontakter også lagt om til telefon og video, og alle steder forsøger man at gennemføre så mange af de planlagte kontroller, som det er muligt, for at undgå en stor pukkel af patienter på den anden side af krisen. Ved klinikken i Aarhus forventer Jakob Christensen, at den pukkel de skubber foran sig hovedsageligt består af nyhenviste patienter.
”Vi har ikke mulighed for at foretage udredning, som det er nu, men kontrollerne kan vi godt håndtere,” siger han.

Per Olesen glæder sig over, at der tilsyneladende er nogenlunde ro på blandt landets epilepsipatienter i forhold til deres behandling, men han vurderer også, at situationen kan ændre sig, hvis krisen trækker ud.
”Tingene kan se anderledes ud om et par uger eller en måned, og vi ved ikke, hvad konsekvenserne bliver på sigt,” siger Per Olesen. Trafikken på foreningens hjemmeside viser, at medlemmerne er optaget af coronasituationen. Epilepsiforeningen opdaterer næsten dagligt hjemmesiden med specifik information om epilepsi og Covid-19, og halvdelen af hjemmesidens besøgende går for tiden direkte til disse sider.

I Epilepsiforeningen er man foreløbig mest bekymret for konsekvenserne på socialområdet. Foreningens socialrådgiver har under krisen konstateret nogle andre problemer end vanligt. Det drejer sig især om forældre til børn med epilepsi og udviklingshandikap, som er pressede, fordi bosteder og dagtilbud er blevet lukket, så børnene er nødt til at bo hjemme.

”Nedlukningerne er formentlig nødløsninger lige i øjeblikket, men på længere sigt, må man bekymre sig lidt over, at statsministeren og KL allerede har varslet, at vi står til at kigge ind i et andet velfærds-set up på den anden side af krisen, for hvad betyder det helt nøjagtig? Der er allerede blevet sløjfet nogle patientrettigheder, og det er da noget, der bekymrer os, og som vi holder øje med,” siger Per Olesen.

Skrevet af Nina Bro