Epilepsihospitalet hjælper Region Sjælland med covid-patienter

Siden 6. december har Epilepsihospitalet, Filadelfia stillet sengepladser til rådighed for patienter fra de covid-pressede sygehuse i Region Sjælland. Sclerosehospitalet i Haslev bakker også op ved at udlåne plejemedarbejdere til opgaven på Filadelfia.

Lige nu er 10 patienter fra Slagelse Sygehus indlagt på Filadelfia. De har enestuer med eget bad og toilet. Det er fortrinsvis ældre medicinske patienter – men også patienter fra ortopædkirurgiske-, akut-, og geriatriske afdelinger.Filadelfia bygninger

Aftalen med Region Sjælland kom i stand, da det stod klart, at sygehusene igen blev presset hårdt af den 3. covid-bølge. Flertallet af patienter med ikke-hastende aftaler og operationer får deres tid udsat i Region Sjælland. Men det er ikke længere nok.

”Corona er desværre svær at slå ned. Så vi stiller selvfølgelig op igen og er klar til at hjælpe sygehusene igennem. Vi vil fortsat behandle børn og kritisk syge voksne med epilepsi,” siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen fra Filadelfia.

De første fire patienter ankom mandag den 6. december Antallet er derefter gradvist øget op til i alt 12 patienter frem mod jul. Det kan blive aktuelt med flere i det nye år, hvis situationen gør det nødvendigt.

Regionens læger har ansvaret for behandlingen

Det er læger fra regionens e-Hospitalet, der har ansvaret for behandlingen af patienterne under indlæggelsen. Filadelfia stiller sine eget sundhedspersonale til rådighed sammen med seks medarbejdere fra Sclerosehospitalet i Haslev.

Aftalen gælder i første omgang indtil 21. december. Derefter vil behovet bliver vurderet igen.

Epilepsihospitalet Filadelfia har tidligere været aktiveret som en del af covid-beredskabet i Region Sjælland både i foråret 2020 under første covid-bølge og syv uger i januar-februar 2021 under anden bølge.