Epilepsiforeningen: Vi håber at få en rolle i meget af det

Epilepsiforeningens formand Lone Nørager Kristensen er ovenud tilfreds med regeringen og Dansk Folkepartis udmøntning af de 32 mio. kr., som er sat af på Finansloven 2019-2021.

Hun hæfter sig især ved, at der er sat 1,3 mio. kr. af til at udvikle forløbsprogrammer, der skal sikre mennesker med epilepsi en lige og problemfri vej gennem systemet på tværs af regionale og kommunale skel.

”Vi har altid savnet, at der var forløbsprogrammer og kvalitetssikring, så det ser vi rigtigt positivt på, og vi er også meget glade for, at Epilepsiforeningen er nævnt i forbindelse med indsatsen for at udbrede viden om epilepsi blandt fag- og myndighedspersoner i kommunerne,” siger Lone Nørager Kristensen.

”Epilepsihospitalet skal stå i spidsen for det, men vi er trygge ved, at de husker at tænke os med i det. I det hele taget håber vi at få en rolle i mange af indsatserne, selv om vi ikke specifikt er nævnt. Vi er et vigtigt talerør for mennesker med epilepsi, og mange af tiltagene vil i mine øjne ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke, de tænker Epilepsiforeningen ind,” siger Lone Nørager Kristensen.

Den eneste skuffelse i regeringen og Dansk Folkepartis udmøntning af bevillingen er, at der ikke er blevet penge til at sikre sundhedsfaglige kompetencer med viden om epilepsi på de bosteder, hvor en del mennesker med epilepsi bor.

”Der er et stort behov for at få kvalitetssikret sundhedsfagligt personale på de forskellige bosteder, for der sker rigtigt mange ting i forhold til epilepsibehandling, der ikke burde ske, og vi ved, at der mangler viden og faglighed på de bosteder,” siger Lone Nørager Kristensen.

Foreløbig er hun dog tilfreds med, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) begge har luftet tanken om, at den aktuelle bevilling kan blive efterfulgt af en helhedsplan

”Der er punkter nok at tage fat på i Sundhedsstyrelsens rapport, og jeg tænker, at den evaluering, der er lagt ind i bevillingen, forhåbentlig kan give et skub til den næste pose penge, så vi med tiden også kan tage fat på nogle af de andre indsatser,” siger Lone Nørager Kristensen.

Skrevet af Nina Bro