Epilepsiforeningen: Kommende regering skal reformere det specialiserede socialområde

SYNSPUNKT

Nu skal Danmark i gang med en reform af det specialiserede socialområde.

Det er noget af det første, som Epilepsiforeningen ønsker at se fra en kommende regering, efter valget – forhandlingerne af en reform skal genoptages.

Det skriver formand for Epilepsiforeningen Lone Nørager Kristensen i et indlæg på foreningens hjemmeside. Hun henviser til et udsagn, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) fra Folketingets talerstol har sagt, at forældre til børn med handicap ikke skal opleve at have systemet imod sig.

Sådanne ord forpligter, skriver Lone Nørager Kristensen og kalder det ‘smerteligt’, at den nuværende regering ikke kom i mål med en reform af handicapområdet.

“De aktuelle tal fra Ankestyrelsen over klagesager viser, at det stadig er en kamp for mange at få den rette hjælp og herunder forældre til børn med handicap. Og det er også den virkelighed, som Epilepsiforeningens medlemmer oplever. Regeringen har foreslået, at der indføres specialeplanlægning på socialområdet. Det er et fremskridt, men det er bare ikke nok,” skriver Lone Nørager Kristensen i indlægget.

Epilepsiforeningen ønsker ligeledes, at der tages initiativer til at forbedre patientsikkerheden på bosteder. Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed afslører ifølge Lone Nørager Kristensen store brister i patientsikkerheden på bostederne. Eksempelvis blev en instruks for dokumentation vedrørende ordineret medicin ikke fulgt på mere end halvdelen af bostederne.

I forbindelse med epilepsi kan det være et spørgsmål om liv eller død, at personalet har styr på medicin- og anfaldshåndtering, skriver Lone Nørager Kristensen og påpeger, at forskning fra i år har dokumenteret betydelig overdødelighed hos mennesker med epilepsi og udviklingshandicap.

“Der er brug for, at politikerne sikrer ens og højere kvalitet af personalets sundhedsfaglige indsatser på landets bosteder. Det kan ske med forpligtende nationale sundhedsfaglige retningslinjer og opfølgende monitorering af, om der er sket målopfyldelse” skriver hun.

Læs Epilepsiforeningens samlede liste af ønsker til en kommende regering her.
Lone om valget: De vigtigste emner er inflationen, behandling af epilepsi, den ulige kamp mod kommunerne samt rettigheder til pårørende - Epilepsiforeningen