Epilepsiforeningen: “Epilepsien skal ikke på Nærhospital”

Epilepsien hører ikke hjemme på de nærhospitaler, regeringen har foreslået, mener direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen.
Regeringen lancerede i oktober som opfølgning på forårets udspil om det nære sundhedsvæsen, sin plan om at etablere såkaldte nærhospitaler, hvor blandt andet borgere med kronisk sygdom kan få foretaget undersøgelser eller kontrolbesøg.
De to udspil er modsvar til de seneste mange års centralisering og specialisering af sundhedsvæsenet, og regeringen afsætter blandt andet en investeringsramme på 4 mia. kr. til etableringen af nærhospitalerne.

Udspillet, som har titlen ’Tættere på II – sundhed, uddannelse og lokal udvikling’, indeholder ikke mange konkrete oplysninger, men umiddelbart vurderer direktør i Epilepsiforeningen Per Olesen (foto øverst) ikke, at planerne vil komme til at berøre epilepsien, hvis de bliver ført ud i livet.
”I min optik har vi ikke brug for en afspecialisering af epilepsiområdet. Tværtimod, Omkring hver tredje af alle 55.000 med epilepsi kan ikke hjælpes tilstrækkeligt i dag – og de skal ikke lægge krop til et politisk eksperiment, uden at man meget klart definerer kvalitetskravene til de her nye konstruktioner. Vi vil have bedre og mere effektiv behandling, forskning og rehabilitering – ikke risikere det modsatte. Så vi kommer til at holde skarpt øje med, hvordan det her nye begreb udvikler sig i forhold til epilepsiområdet,” siger han.

Epilepsien er da heller ikke blandt de få konkrete sygdomme, der er nævnt som mulige kandidater til opfølgning og kontrol ved nærhospitalerne. I stedet foreslås ukomplicerede undersøgelser af type 2-diabetes, KOL og hjertekarsygdom som mulige aktiviteter. Epilepsiforeningen vil dog holde et vågent øje med udviklingen.
”For mange af vores medlemmer handler manglen på sammenhæng ikke nødvendigvis om at få endnu flere nye spillere på sundhedsområdet; det handler tværtimod om at få bundet indsatserne sammen mellem sygehusene, der behandler epilepsien og følgerne af samme, og så det, som ligger ude i kommunernes forskellige forvaltninger, skole-, social- og beskæftigelsessektoren. Det, ser jeg nok ikke, umiddelbart bliver løst af de her nye nærhospitaler, men vi kan håbe at den problemstilling adresseres mere specifikt i den kommende sundhedsreform, der er varslet fra regeringen side.”

Skrevet af Nina Bro