Epilepsien stadig i spil til finanslovspulje

Sundhedsministeriet kan stadig nå at sætte midler af til at give epilepsiindsatsen et løft i 2019. En pulje på 25 mio. kroner fra Finansloven 2019, som skal gå til særlige indsatser på sundhedsområdet, er stadig ikke fordelt, og formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om, at 10 mio. kroner sættes af til epilepsien.

Hvorvidt der kommer penge, og hvor stort et beløb, der i så fald bliver tale om, er endnu ikke afgjort, men Sundhedsministeriets presseafdeling meddeler, at der arbejdes på at finde en fordeling af pengene, og at det formentlig vil ske inden for de nærmeste uger.

Sundhedsstyrelsen gennemførte sidste år et eftersyn af epilepsiindsatsen, der dokumenterede store problemer med indsatsen lige fra udredning og behandling, til rehabilitering og kommunale botilbud. Eftersynet udkom i en rapport, som også indeholdt en liste med 13 forslag til, hvordan man kan løse problemerne på epilepsiområdet, og derudover har Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsiforeningen og Epilepsihospitalet Filadelfia udarbejdet en liste med de indsatser, som de mener vil styrke epilepsiområdet.

Liselott Blixts anmodning om 10 mio. kroner er ingen garanti for, at epilepsien bliver tilgodeset eller for beløbets størrelse, og hvis der kommer penge bliver opgaven i høj grad at prioritere, siger Liselott Blixt.

”Der er ikke noget, der er afgjort endnu, men vi får helt sikkert ikke råd til alt det, jeg har fået indtryk af, at der kan blive brug for, så opgaven bliver i høj grad at prioritere, og få det bedste ud af pengene, og der vil jeg lytte til fagfolk på området,” siger Liselott Blixt.

Skrevet af Nina Bro