Epilepsieftersynet kommer sidst i september

Sundhedsstyrelsens rapport for epilepsiområdet er blevet forsinket på grund af travlhed i styrelsen og ændringer i projektgruppen. Sundhedsstyrelsen har aftalt med Sundhedsministeriet, at 28. september er den nye deadline for rapporten.

Dermed kommer resultaterne af det eftersyn, som blev besluttet af Sats-puljeforhandlingernes partier sidste efterår få dage før Folketingets åbning og få uger før forhandlingerne om næste års satspuljemidler går i gang, og alt efter, hvad rapporten viser, kan der blive afsat satspuljemidler til området, siger formand for Folketingets sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF).

Dansk Folkeparti har hen over sommeren delt 400 mio. kr. ud, som var blevet sat af på Finansloven 2018 i en pulje til at styrke indsatsen for en række kroniske sygdomme, men de penge skal uddeles i år, og rapporten når næppe at komme i tide til, at epilepsien får del i den pulje, fortæller Liselott Blixt.

Spørger man fagfolk og patienter, så er der behov for at styrke indsatsen. Omfattende studier fra de seneste år har vist, at epilepsipatienter klarer sig væsentligt dårligere i livet end baggrundsbefolkningen, og ifølge fagfolk skyldes det blandt andet, at der mangler sammenhæng i indsatsen.

Foreløbige tal fra Sundhedsstyrelsens eftersyn har desuden vist, at blandt andet ventetiden til udredning er et problem. Opgørelser fra landspatientregisteret i 2016 og 2017 viser, at over halvdelen af de patienter, der udredes for epilepsi venter længere end de 30 dage, som udredningretten foreskriver, før de kommer i gang med udredningen. 12 procent af patienterne venter i to til tre måneder, og 17 procent venter tre måneder eller mere, før udredningen går i gang.

Skrevet af Nina Bro