Enorme uligheder i udredning

Når der er forskel på, hvor mange epilepsidiagnoser, der stilles i landets kommuner, tyder det på, at der er mange, som har sygdommen, men som ikke kommer ind i behandlingssystemet, mener professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, VIVE.

I København, Aarhus og Sønderborg udredes en langt større andel af befolkningen for epilepsi end i Aalborg, Holstebro og Vejle. Det tyder et Danmarkskort produceret for Epilepsiforeningen af professor ved Rigshospitalets Neurocenter Poul Jennum og professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg på.

Kortet, som blev præsenteret ved en høring om den danske epilepsiindsats på Christiansborg i december, er en grafisk illustration af andelen af borgere i alle landets kommuner, der fik stillet sin første epilepsidiagnose i 2013, og det viser meget store forskelle på, hvor stor en andel af borgerne, der får en epilepsidiagnose.

Danmarkskort2Kortet er et biprodukt af en større registerbaseret undersøgelse af de sociale og økonomiske konsekvenser af epilepsi foretaget for Epilepsiforeningen, og selv om materialet ikke giver svar på, hvor stor andelen burde være, om der er tale om underdiagnosticering i Jylland eller overdiagnosticering i København, eller hvad årsagen til forskellene er, så rejser forskellene spørgsmål om kvaliteten af udredningen, mener Jakob Kjellberg.

”Der er ikke grund til at tro, at der er væsentlige geografiske forskelle i fordelingen af mennesker med epilepsi, men der er forskel i antallet af diagnoser, og det tyder på, at der er mange, der har sygdommen, som ikke er kommet ind i behandlingssystemet. Der er steder, hvor man ikke er hurtige nok i udredningen, og det rejser spørgsmål om kvaliteten. Har alle patienter adgang til samme diagnostiske tilgang og metoder?” sagde Jakob Kjellberg ved høringen på Christiansborg.

Skrevet af Nina Bro