Enkle løsninger skal løfte viden om epilepsi i kommunerne

Opgaven med at skabe et flow af opdateret viden om epilepsi til kommunale medarbejdere er kompliceret, men løsningerne skal være enkle, siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, som er tovholder for arbejdsgruppen og til daglig administrerende direktør for Epilepsihospitalet Filadelfia.

En af de udfordringer, der stod klart efter Sundhedsstyrelsens evaluering af epilepsi-indsatsen, var, at mange af de fagpersoner, som epilepsipatienter kommer i kontakt med i det kommunale system, ikke har den store viden om sygdommen og hvilke implikationer, den kan have for den, der har den.

Den manglende viden står i mange tilfælde i vejen for, at epilepsipatienter får den rette hjælp, og derfor øremærkede Sundhedsministeriet i 2019 5 mio. kr. til en indsats, der over de næste tre år skal udbrede viden om epilepsi i det kommunale regi. Indsatsen skal samtidig sikre, at den erhvervede viden forplanter sig og holdes opdateret, så personer med epilepsi fremover oftere vil opleve, at deres kontakter i kommunen har forståelse for deres sygdom.

Et udvalg bestående af repræsentanter fra regionerne, Dansk Epilepsi Selskab, Epilepsiforeningen, KL og Epilepsihospitalet Filadelfia har denne sommer indgået et samarbejde med Vejle, Silkeborg og Ringsted kommuner for at sætte gang i projektet, og i starten af november mødes parterne til en workshop, hvor gruppens foreløbige overvejelser skal systematiseres. En kompleks opgave fortæller tovholder på projektet Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, administrerende direktør ved Epilepsihospitalet Filadelfia.

“Det kan virke enkelt, men det er det ikke nødvendigvis. Der er mange indgange til kommunen, og der kan være mange forskellige grunde til, at borgeren med epilepsi henvender sig, og personen kan have mange forskellige gener af epilepsien. Der er mange vinkler, og vi skal finde ud af, hvor bredt vi skal sigte, hvem og hvordan vi skal spørge for at finde ud af, hvad de ved,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Men selv om opgaven er kompliceret, vil en vigtig pointe være at finde enkle løsninger, der er nemme at gå til for de kommunale medarbejdere, der i langt de fleste tilfælde ikke har mennesker med epilepsi, som deres kerneområde.

“Det kan være en app eller nogle andre let anvendelige løsninger. Det vigtige er, at det bliver brugbart for den enkelte sagsbehandler, skolelærer eller sundhedsplejer,” siger Jens-Otto Skovgaard Jeppesen.

Skrevet af Nina Bro