Dødelighed tre gange højere blandt patienter med epilepsi

Dødeligheden blandt patienter med epilepsi er tre gange højere end for den almindelige befolkning, viser en analyse fra et nyt finsk studie og underbygger den hidtidige viden om risikofaktorer for mennesker med epilepsi.

Undersøgelsen, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Neurology, er foretaget af en gruppe finske forskere fra universitetet i Tampere med udgangspunkt i 15 elektroniske databaser, og dér har forskerne identificeret 38 kohortestudier, der er offentliggjort i løbet af de sidste 40 år. Til sammen omfattede disse studier 165.879 patienter. De fleste af undersøgelserne er foretaget af nordiske forskere. Undersøgelsernes deltagere varierede fra mange forskellige aldersgrupper – fra spædbørn til ældre.

Undersøgelserne sammenlignede dødeligheden hos personer med epilepsi i forhold til den generelle befolkning eller en repræsentativ referenceperiode kohorte uden epilepsi.
Undersøgelsen viste, at den relative risiko (RR) for overdødeligheden for mennesker med epilepsi var 3,33 – altså over tre gange højere end den almindelige befolkning. I de nordiske lande var over-dødeligheden lidt mindre, nemlig 2,87 (95% CI, 2,16-3,81), men overdødeligheden var 3,66 udenfor Norden.

Dødeligheden er højest blandt mænd (3,16) og lavest for kvinder (2,85) blev ligeledes forhøjet i Male (RR 3,16; 95% CI, 2,69-3,72) og kvindelige (RR, 2,85; 95% CI, 2,57-3,17) hos patienter med epilepsi. Børn med epilepsi havde den højeste relative overdødelighed, mest fordi dødelighed hos børn uden epilepsi er generelt lav i de udviklede lande, siger Nevalainen.

Dødeligheden var stærkt forhøjet i symptomatisk epilepsi (4,73), især for epilepsi på baggrund af medfødte eller udviklingsmæssige årsager (10,27). Anfaldshyppigheden har stor betydning for dødeligheden – helt op til 4,69 hos personer med mange anfald.