De fem første input fra epilepsiens aktører til Liselott Blixts epilepsiplan

 

 1. En styrket indsats for epilepsiområdet i 2017-2020 i sundhedsområdet – som konkret skal kunne aflæses for mennesker og familier med epilepsi under ét og for kommunerne indenfor sundheds-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.

 

 1. Der skal fremlægge en plan for epilepsi-indsatsen 2017-2020, så:
 • udredningsretten overholdes – gennem konkret opfølgning for alle sygehuse
 • udredning finder sted ud fra den nyeste kliniske og diagnostiske viden
 • behandlingsindsatsen følges tæt – gennem opfølgning på/efterlevelse af eksisterende kliniske retningslinjer
 • behandlingsindsatsen styrkes – gennem udformning af ensartede patientforløbsprogrammer indenfor de højt specialiserede og specialiserede funktionsområder
 • behandlingsindsatsen udvikles - indenfor ”personlig medicin”, kirurgi, diætbehandling og andre nye behandlingstiltag
 • epilepsirehabilitering styrkes gennem udvikling og etablering af systematisk, sammenhængende og tværgående indsats – med konkrete projekter for særligt kronikergruppen (sundheds-, social og uddannelsesforløb)

 

 1. Etablering af en landsdækkende kvalitetsdatabase på Epilepsihospitalet, Filadelfia – med opgørelse af klinisk effekt og værdi af behandlingen (bl.a. PRO) for mennesker med epilepsi

 

 1. Forskningen skal styrkes gennem en serie af projekter indenfor det kliniske område, compliance, rehabilitering og socio-økonomiske konsekvenser (social-, uddannelses- og arbejdsmarkeds-områderne)

 

 1. Epilepsi styrkes som fagområde – gennem formaliseret videreuddannelse for speciallæger og andet fagpersonale indenfor neurologi og pædiatri