Dansk Epilepsi Selskab: Vi bliver nødt til at centralisere mere

Mangel på ressourcer er som på så mange områder også en udfordring for epilepsiindsatsen, og løsningen skal i høj grad findes ved at ændre organisering, mener formand for Dansk Epilepsi Selskab, Helle Hjalgrim, som mandag præsenterede en række konkrete forslag til forbedringer af epilepsiindsatsen fra landets førende fagfolk på epilepsiområdet for sundhedspolitikere fra Folketinget og Danske Regioner.

Epilepsien har fået nyt politisk fokus, efter at blandt andet omfattende analyser af langtidseffekterne, har vist, at sygdommen er en af de dyreste både for patienterne og for samfundet, og Helle Hjalgrim er glad for, at politikerne mener, at tiden er moden til at løfte området. Efter hendes opfattelse skal ressourceproblematikken løses ved at organisere sig på en ny måde og give andre faggrupper end læger ekspertise i området.

”Vi kan ikke trylle læger frem, og vi er nødt til at få det bedste ud af de forhåndenværende ressourcer, så jeg er enig i, at vi bliver nødt til at centralisere noget af det. Det kan godt være, at vi skal fordele patienterne en lille smule anderledes for at udnytte ressourcerne bedst muligt, så patienterne kommer derhen, hvor kompetencerne til deres specifikke problem er,” siger hun.

Det betyder, at mindre klinikker med få lægeressourcer skal være hurtigere til at sende patienter videre, når der er behov for yderligere ekspertise.

”Vi skal hver især have så meget forståelse og erkendelse selv, at vi ved, når noget ligger videre end det, vi selv har rutine i, og hvis man så samtidig kunne få lavet noget shared care, kunne de lokale klinikker også lære noget af det, de f.eks. kan på Skejby eller Rigshospitalet, og trække det med tilbage på afdelingen,” siger Helle Hjalgrim.

For at frigive lægeressourcer skal klinikkerne også i højere grad lade specialuddannede sygeplejersker tage en del af konsultationerne. Den prioritering kan være en fordel for patienterne, mener hun.

”Vi skal blive meget bedre til som fagpersoner at lade sygeplejersker tage hver anden konsultation. Anfald kan lægen tage sig af, men alle de andre problemer og spørgsmål om, hvordan det går med patientens liv, kan en specialuddannet sygeplejerske hjælpe mindst lige så godt med.”

En ny organisering kræver dog opbakning fra patienterne, mener hun.

”Det kræver at patienterne er med på den. Vi har rigtigt gode epilepsisygeplejersker, og man har ikke en mindreværdig epilepsi, fordi man hver anden gang skal komme i et sygeplejerske-ambulatorium. Vi bliver nødt til at have opbakning til at udnytte ressourcerne,” siger Helle Hjalgrim.

Skrevet af Nina Bro

Foto Dan Nielsen