CBD-tillæg har langtidseffekt ved Lennox-Gastaut

Plantebaseret CBD som tillægsbehandling til antiepileptiske præparater kan forbedre tilstanden og reducere anfald hos patienter med Lennox-Gastaut på lang sigt, viser interim-analyse fra opfølgningsstudiet OLE.

CBD-tillægsbehandling giver vedvarende reduktion i atoniske anfald og i anfald generelt hos patienter med Lennox-Gastaut Syndrom.
Ni ud af ti patienter i et open label-forlængelsesstudie (OLE) til de to dobbeltblindede randomiserede fase III-studier GWPCARE3 og GWPCARE4 oplevede derudover forbedring af deres generelle tilstand efter 24 og 48 uger, viser en interim-analyse fra OLE, som er publiceret i Neurology.

Forskerne har vurderet effekt og langtidssikkerhed ved CBD som tillægsbehandling til antiepileptisk behandling hos patienter med Lennox-Gastaut Syndom, og ifølge analysen kunne patienterne generelt tåle tillægsbehandlingen.

OLE-studiet omfatter 299 patienter fra GWPCARE3/4, som i forlængelsesstudiet fik plantebaseret CBD (100 mg/mL) oralt i tillæg til deres antiepileptiske behandling. Deltagernes gennemsnitsalder var 16 år, og som middeltendens fik de tre forskellige slags antiepileptisk behandling. Den gennemsnitlige dosis CBD var 23 mg/kg/dag.

92 procent af patienterne fik bivirkninger, hvoraf 58 blev vurderet til at være relateret til behandlingen. 82 procent af de rapporterede bivirkninger var milde til moderate. 26 procent af patienterne oplevede alvorlige bivirkninger, og forskerne vurderer, at seks procent af dem var relateret til behandlingen. Fire patienter døde, men dødsfaldene var ikke relateret til behandlingen.

Analyseret i fem 12-ugers intervaller faldt middeltendensen til atoniske anfald med 40-70 procent, og generelle anfald faldt med 48-62 procent.
88 procent af patienterne forbedrede deres generelle tilstand på S/CGIC-skalaen efter 24 og 48 uger.

Skrevet af Nina Bro