CBD har god effekt som supplement

CBD kan være en brugbar tillægsbehandling til antiepileptiske præparater, konkluderer forskere. De har analyseret sig frem til, at den positive effekt og gode sikkerhed ved CBD som tillægsbehandling til patienter med Lennox-Gastaut syndrom (LGS), som er dokumentet i de to dobbeltblindede randomiserede multicenter fase III-studier GWPCARE3 og GWPCARE4, formentlig skyldes CBD’en.

GWPCARE3/4 viste positiv effekt af antiepileptisk behandling med CBD som tillægsbehandling hos LGS-patienter, og et forskerhold har nu analyseret data fra begge studier for at undersøge, om effekten kan forbindes med indtagelsen af CBD og dets aktive metabolitter 7-OH-CBD.

Analysen omfatter 360 LGS-patienter, der enten fik placebo, 10 mg/kg/dag eller 20 mg/kg/dag ren CBD som tillæg til deres øvrige antiepileptiske behandling i fjorten uger.
Forskerne anvendte logistisk regression til at bestemme exposure/response-forholdet for atoniske anfald og bivirkninger, hvor AUC for CBD og 7-OH-CBD blev brugt til at bestemme sammenhængen mellem bivirkninger og CBD-behandlingen.

Ved begge doser CBD viste analysen forskel i effekt på atoniske anfald efter 15 dage i forhold til placebo, og ved 20 mg/kg/dag havde en større andel patienter opnået 75-100 procent anfaldsreduktion.
Den logistiske regressionsanalyse af atoniske anfald viste en signifikant positiv korrelation med AUC for CBD og 7-OH-CBD, og forskerne konkluderer, at CBD kan blive en mulig tillægsbehandling til patienter, som ellers ikke har effekt af antiepileptisk behandling.

Skrevet af Nina Bro